Barnbloggen

Att ta sig igenom en vårdnadstvist

En vårdnadstvist, där någon av föräldrarna söker ensam vårdnad om barnen, är en uppslitande process för alla inblandade. Under en vårdnadstvist tvingas man stå ut med att ens privatliv och handlingar ställs till allmänt beskådande, och nästan alltid finns känslor som ilska, sorg, svartsjuka eller svek med i bilden. Sveket kan vara att ett äktenskapsbrott som lett till skilsmässa, eller ett missbruksproblem som gjort vårdnaden omöjlig att samarbeta kring.

Kan man undvika en vårdnadstvist?

En vårdnadstvist ska alltid ses som en sista utväg, när alla andra vägar prövats. I många fall går det faktiskt att undvika en vårdnadstvist. En förälder som inte är intresserad av att samarbeta kring vårdnaden har alla skäl att undvika en vårdnadstvist, men kanske tror att ett ensam vårdnad för den andra föräldern skulle innebära att hen fick träffa barnen mindre. Sådana missförstånd, att blanda ihop vårdnad och umgängesrätt, är vanligare än man tror. För den förälder som inte är intresserad av vårdnaden kring barnen är det bättre att ge den andra föräldern ensam vårdnad och komma överens om umgänget i ett umgängesavtal.

Det krävs goda skäl för att få ensam vårdnad

Man måste ha mycket goda skäl för att inleda en vårdnadstvist. Att bara göra det som en hämnd mot den andra föräldern är inte ett skäl som rätten kommer att godta. Om den andra föräldern inte aktivt förhindrat samarbete kring vårdnaden kan det till och med sluta med att man själv blir av med vårdnaden. Det som väger absolut tyngst i en vårdnadstvist är nämligen vilja att hitta den bästa samarbetslösningen för barnen. Det är barnens bästa som är i fokus, inte föräldrarnas vilja och konflikter.

För att få ensam vårdnad krävs att man kan bevisa att den andra föräldern medvetet saboterat samarbetet kring vårdnaden, eller på grund av missbruk eller sjukdom inte är förmögen att samarbeta kring vårdnaden. En bra advokat är ett måste i en vårdnadstvist, och det gäller båda föräldrarna. Att hålla huvudet kallt och plädera för sin sak inför rätten i ett sådant känsligt ärende som en vårdnadstvist är mycket svårt. En advokat kan hjälpa till att hålla processen saklig och framföra de bästa argumenten för sin klient.

Hur mycket märker barnen av en vårdnadstvist?

En vårdnadstvist är oftast mycket svår även för barnen. De märker ju att mamma och pappa är osams och att inte visa sina känslor för barnen är mycket svårt. Det är dock oerhört viktigt att man inte för över negativa känslor på barnen och försöker få dem att ta ens parti. Det är att gör barnen en stor otjänst. Ett barn har naturlig lojalitet med båda sina föräldrar och vill inte tvingas välja mellan den ena och den andra.

Det kan också hända att barnen blir intervjuade av socialtjänsten i samband med den utredning som alltid föregår en vårdnadstvist. Då sitter en av föräldrarna vanligtvis med. Det kan också hända att barnen under huvudförhandlingarna blir utfrågade i rätten. Att vid dessa tillfällen försöka påverka barnens svar är inte en bra idé, eftersom det oftast märks på ett barn när det uttrycker egna känslor och sådant som det blivit tillsagt att säga. Att försöka manipulera sitt barn för egen räkning kommer definitivt inte att ses med blida ögon av rätten.

Barnbloggen

Slipp flyttstädningen i Linköping

Ska du flytta? Det är stor skillnad att flytta när man är singel, och fortfarande när man ännu bara är ett vuxet par. Att flytta som familj, med barn är genast en stor skillnad och det gör att man behöver tänka på hur man kan göra för att underlätta för barnen med själva flytten. Därför kommer vi här med några tips på hur du kan göra när du flyttar med en hel familj.

Viktigt barnen vet om flytten

Att involvera barnen i flytten är mycket viktigt. Om barnen är med på noterna är det så mycket enklare sedan när det blir en förändring. De kanske längtar tillbaka, då kan det vara bra att förbereda dem på flytten och bearbeta den redan innan flytten äger rum. Berätta om alla fördelar med det nya boendet. Snart nog vänjer de sig vid att bo på nytt ställe. Flyttar ni inom en och samma kommun, är det bra att kunna flytta så att de kan fortsätta gå i samma skola, eller dagis. Flyttar ni till en annan stad, är det desto viktigare att få med barnen på noterna genom att prata om flytten så mycket som möjligt. Sedan är det vissa saker som man inte kan förbereda dem på; som hur det är att vara ny i klassen, till exempel.

Anlita flytthjälp och flyttstädning

När det kommer till den praktiska flytten, är det bäst för er föräldrar om ni kan ta emot så mycket hjälp som ni bara kan få. Be till exempel om barnvakt medan ni pekar, flyttar och flyttstädar. Det kan vara nog så svårt att få saker och ting gjorda när barnen är med. Att då städa undan, och få saker gjorda vids en flytt är så mycket svårare. Dessutom kan barnen reagera på att allt som är bekant för dem, försvinner i packlådor. Då är det bättre att de inte behöver vara med, utan får vara någon annanstans, och sedan i stället får vara med om att öppna dörren till den nya bostaden och packa upp alla saker som är så bekanta för dem. Det är ett sätt för barnen att vänja sig vid den nya bostaden och göra den till sin.

Hitta flyttstädning i Linköping

Om ni bor i Linköping, finns det flera (ett 10-tal) städbolag att välja mellan som erbjuder flyttstädning. När du letar efter ett städbolag som erbjuder flyttstädning är det viktigt att anlita något företag som erbjuder nöjd-kund-garanti. Då vet du att du får en städning som godkänns av nästa boende, eller av hyresvärd eller liknande. Då slipper du oroa dig, och kan lugnt lämna över nyckel till det städföretaget. De städar tills nästa boende eller hyresvärd är nöjd med städningen. Läs mer här om hur du kan anlita ett sådant bolag för flyttstädning i Linköping: https://www.flyttstädninglinköping.biz.