Barnbloggen

Tvistar ni om vårdnaden om ditt barn?

Dagens juridik rapporterar om att antalet vårdnadstvister har ökat, åtminstone enligt den egna undersökningen Familjerättsbarometern som gjordes 2016, även om det är några år sedan, ser man en tydlig ökning av antalet upprättade rättsfall med vårdnadstvister som mål. På tio år har antalet vårdnadstvister fördubblats; 2005 var de 2.628 och 2014 var de 5.692.

Mer infekterade och aggressiva vårdnadstvister

De har dessutom blivit mer infekterade och svårare för alla inblandade parter. De har blivit mer aggressiva och flera jurister som har intervjuats berättar om föräldrar födda under 1970-talet eller början på 80-talet som anser sig ha rätt till en ”millimeterrättvisa” när det kommer till de gemensamma barnen. Flera jurister anser också att vårdnadstvisterna inte egentligen hör hemma i en domstol. Som en av de intervjuade formulerar det: ”Alltför många borde kunna lösas utanför rätta; problemen saknar ofta juridisk karaktär”.

Domstolarna dömer felaktigt mot barns bästa

Andra jurister menar att domarna i vissa fall dömer rakt emot det som är bäst för barnen. De menar att domarna använder samma ”millimeterrättvisa” och anser att båda föräldrarna ska ha lika stor ”rätt” till barnen, trots att det är rakt emot vad som är bättre för barnet i fråga: ”Ibland är det inte alltid till barnets bästa att ha kontakt med den ena föräldern. Vidare att man är hårdare med umgänge, att det även ska vara omfattande umgänge för små barn.”

Det är alltid barn som är förlorare

Och det är alltid barnen som är förlorare både när föräldrar tvistar och när domare bestämmer om barnen varken genom att ta hänsyn till rimlighet, hänsyn till barnet eller att lyssna på barnet självt, trots att det är just vad lagen säger att de ska. Är du i behov av tips och stöd i en vårdnadstvist i Stockholm? Här hittar du mer information.

Barnbloggen

Färgglada persienner i barnens rum

Barnens rum ska vara en plats som stimulerar lek och sätter sprätt på fantasin. Där ska det oväntade kunna ske, det som bryter invanda tankegångar och ger både en själv och barnen ett nytt perspektiv på något i tillvaron. Även den som egentligen enbart föredrar smakfull, enhetlig och stram design bör lämna dessa preferenser utanför barnkammardörren. Här inne ska det explodera av uttryck!

Tänk på inredningen tillsammans

Att låta barnen vara med och bestämma kan vara en god idé. Att brainstorma en stund tillsammans kan ge både vuxna och barn goda idéer som man kan bygga vidare på när man inreder rummet. Vad är bra, och vad kan man göra annorlunda? Stora möbler, som sängar, skåp och bokhyllor, är kanske inget man kan förändra från år till år, men mycket av inredningen kan man faktiskt medan barnen växer se som något som ständigt ska vara utsatt för prövning, för att se om något behöver förändras. Detta är också ett sätt att lära barnen att bry sig om sin boendemiljö och att våga skaffa en egen smak och ett eget uttryck.

Glöm inte fönstren

En detalj som ofta glöms bort, inte bara i barnens rum utan i hela bostaden, är fönstren. Man kan nämligen göra mycket med sina fönster. Inte bara med gardiner, utan genom att måla dem, eller, vilket antagligen är bättre, att sätta in färgade persienner. Persienner tillverkas ju numera inte bara i de gamla vanliga vita eller svarta nyanserna, utan går att få tag på i en lång rad färger. Det ger dig och ditt barn möjligheten att hitta en persienn med barnets favoritfärg, eller persienner som matchar inredningen i rummet, kanske genom att gå i en komplementfärg till favoritmöbeln.

Persienner i Stockholm

Det bästa om du är ute efter färgglada persienner i Stockholm är att besöka en persiennfirma som har ett showroom, där du och ditt barn kan se hur färgade persienner tar sig ut i verkligheten. Det går att få både enfärgade och flerfärgade lameller på sina persienner vilket ju gör valmöjligheterna i princip oändliga.

Att låta tillverka persienner i Stockholm och få dem monterade kostar oftast inte mer än någon femhundring för vanliga vita aluminiumpersienner, och priset för färgade persienner blir inte mer än ett par hundringar dyrare. Är det bara fönstret i barnens rum som ska få nya persienner är det väl värt den extra slanten för att kunna ge barnkammaren en färginjektion.

Mer om olika typer av persienner hittar du på https://www.persiennstockholm.nu.