Bygg

Betonghåltagning i Uppsala – tuffa genomföringar

Betonghåltagning i Uppsala – tuffa genomföringar

Om du ska göra genomföringar i betong för exempelvis el, VVS och ventilation, behöver du anlita ett företag som har kunnande om betonghåltagning i Uppsala.

Varför ska du göra hål i betong? Om du är fastighetschef i ett byggföretag, stöter du på många tillfällen. I renoveringsobjekt kan det bli aktuellt med nya rördragningar för vatten och avlopp men även för ventilation. Att ta sig igenom tjocka väggar, kräver kunnig personal och lämplig maskinell utrustning.

Ett företag som sysslar med betonghåltagning gör inte bara hål. Du kan behöva hjälp i ett projekt att såga i golv och väggar. Att kunna göra öppningar för trappor och schakt, är ofta nödvändigt. Om du vill lägga rör i ett golv, behöver golvet sågas upp. Golv och väggar i betong är tjocka, men ett professionellt företag med betonghåltagning kan ta sig igenom betong med en tjocklek på upp till 80 centimeter.

Betonghåltagning i Uppsala – med robot

Betonghåltagning kan vara ett tungt jobb. Inom de flesta arbetsområden blir det allt vanligare att utnyttja robotteknik. Vid betonghåltagning i Uppsala är en robot en utmärkt hjälpreda. Arbetet blir effektivt och dessutom blir det skonsamt för den som ska utföra jobbet. En robot kan bila eller såga i betong men också demolera och riva konstruktioner i betong.

Som fastighetschef kan du behöva göra hål i betong vid flera olika sammanhang. Vid nybyggnation görs håltagning efter gjutning. När balkonger ska sättas upp behövs hjälp med sågning och borrning. Behov av att göra nya genomföringar för el, VVS och ventilation finns alltid i ett fastighetsbestånd. Ta hjälp med betonghåltagning av detta företag: www.betonghåltagninguppsala.se