Återvinning

Återvinning och användning av asfalt, sten och betong

Mycket av det vi använder idag kan gå till återvinning och det gäller även grus, stenkross och sand. D.A. Mattsson är ett av företagen med lång erfarenhet.

Ni behöver komma i kontakt med en leverantör av våtsiktade material till ny jord, men är osäkra på var man hittar sådant. Dessutom är ni inte heller hundra procent säkra på vilket material som är bäst för er verksamhet. Det ni däremot vet är att ni behöver hitta en lösning ganska omgående.

En kollega i branschen har varit i kontakt med ett antal firmor som sysslar med återvinning av dylika produkter. Troligtvis kommer ni att kunna hitta vad ni söker om ni tar kontakt med något av dessa företag och berättar vad ni är ute efter.

Återvinning med stor flexibilitet och brett urval

Är man på jakt efter stenbaserat eller cementbaserat material som inte binder fukt, exempelvis till dränering, kan man med fördel även hitta det hos ett företag som återvinner sådant material, som till exempel D.A. Mattsson. Ofta kommer man att kunna hitta material med olika sorters grovhet, så det viktiga är att man har bra koll på vad man faktiskt behöver.

Det finns olika grader av bergkross, betongkross, singel eller sand att välja på – allt återvunna produkter från tidigare verksamheter. Är ni ett företag som har behov av att hitta produkter av hög kvalitet, finns det firmor som har dedikerat sig åt att ta vara på och sälja vidare återvunnet material.