Barnbloggen

Vad är en bröstarvinge?

Vad är en bröstarvinge och vad innebär detta i samband med att dödsfall. Vad är en arvsrätt – i vilken ordning – och – får man ärva? Vi ska titta lite närmare på den rent juridiska i samband med att en närstående avlider och där man som familj ska fördela arvet mellan sig.

En bröstarvinge är beteckningen på en släkting i rakt nedstigande led till den avlidne. Det innebär att om pappa dör så är barnen bröstarvingar. Skulle det vara så att barnen också är avlidna så är eventuella barnbarn de som står som bröstarvingar – och så vidare. En bröstarvinge står i första ledet i samband med att ett arv ska fördelas – man räknas till den första arvsklassen. Det innebär att man har rätt till sin arvslott, vilket är något som endast kan kränkas genom ett skrivet testamente.

En bröstarvinge har rätt till sin laglott

Man ska emellertid även vara medveten om att ett skrivet testamente inte kan stryka en bröstarvinge helt från sin del av arvet. Skulle den avlidne ha skrivit ett testamente där en bröstarvinge stryks så kan denne vända sig till Tingsrätten och ansöka om sin laglott. Laglotten är hälften av arvslotten och arvslotten i sin tur beror på hur mycket som finns att ärva. För att förenkla kan vi säga att en pappa avlider och efterlämnar en totalsumma om 500.000 kronor och har två barn – bröstarvingar. Deras respektive arvslott ligger på hälften av denna summa – alltså 250.000 kronor var. Skulle pappan i det här fallet ha skrivit ett testamente där han trycker på att den äldsta sonen ska ärva allt så kan den yngre bröstarvingen kräva jämkning. Genom detta har han i så fall rätt till hälften av 250.000 kronor – vilket ger 125.000 kronor.

Obs! Man kan aldrig stryka en bröstarvinge från ett arv, däremot kan man inskränka hur pass mycket en sådan får genom ett skrivet testamente. Vi kan här nämna att det inte är ovanligt att en avliden testamenterat hälften till en sambo och att man genom detta också innebär att man inte kränker sina bröstarvingar som fortfarande har rätt till sin laglott.

Ta hjälp för att undvika en arvstvist

En arvstvist inträffar då släktingar och familj till en avliden inte kan komma överens om vem som ska ha vad. Tyvärr är detta vanligare än vad många tror – något som har en naturlig förklaring som ligger i de stora känslor som ett dödsfall för med sig. Dessa kan blockera rationalitet och förhindra logikens lagar; man tänker på sig själv och man glömmer att ett arv och fördelningen av ett sådant följer givna regler och lagar. Ett enkelt sätt att slippa arvstvist är därför att ta professionell hjälp i samband med att en bouppteckning ska göras och ett arv ska fördelas. Den hjälpen finns i form av en jurist specialiserad på arvsrätt. Det kostar förvisso pengar, men å andra sidan så slipper man framtida konflikter mellan de man egentligen håller allra kärast: sin familj och den egna släkten.

Läs mer om arvsrätt på https://www.arvsrätt.nu

Barnbloggen

Vad menas med KBT?

Det svänger hela tiden när det kommer till vad som uppfattas som god terapi, vad som påverkar barn när de växer upp. Under 1970-talet talade man mycket om att det var den sociala miljön som påverkade ett barn allra mest.

Då handlade allt om social uppväxt

Och det var inte så konstigt då, eftersom man valde att prioritera att arbeta med barn utifrån en tanke om att barnets uppväxtmiljö avgjorde hur barnen blev, vad som drev dem när de vistades i skola, dagis och på andra ställen. Efter 1970-talet och in på 1990-talet svängde pendeln – den populära uppfattningen om vad som påverkar barn mest och hur man ska ta itu med barn som har svårigheter – till att istället handla om vilken biologi som barnen föds med.

Nu handlar allt om biologisk disposition

Numera tänker och tror man att det är barnets disposition som avgör hur ett barn agerar i sin miljö, på dagis och i skolan. Istället för, som man gjorde på 1970-talet och arbetade med barnet, barnets tankar, fostran och den sociala miljön kring ett barn, har man gått till att medicinera barn. Man har gett upp tanken att det är den sociala uppväxten som påverkar ett barn. Istället fokuserar man på att barnet är fött med en vidd disposition, och så är det, inget att göra något åt det.

På 70-talet bedrev man psykoterapi

På liknande sätt, riktade man in sig på att behandla människor som mådde dåligt med psykoterapi. Eftersom man tänkte sig att de problem som en vuxen människa drabbades av, berodde på en social uppväxt man hade som barn, ägnade man sig helt följdriktigt åt att analysera det förflutna. Eftersom det var det förflutna som påverkade ens nuet, skulle man alltså bearbeta det förflutna och på så sätt komma till rätta med det som är fel i ens nuvarande situation.

Numera bedriver man KBT terapi

Eftersom man har frångått tanken på att det är ens förflutna som påverkar en mest, utan tänker sig att de problem som man har idag, beror på en biologisk disposition, ägnar man sig inte åt det förflutna längre. Tvärtom, tror psykologerna på att ältande av det förflutna ger en mer bekymmer och besvär än vad ett hjälper. Av den anledningen tänker man sig att det är hellre kognitiv beteendeterapi (KBT) som ska hjälpa människor med de besvär som de tampas med i nuet. Med KBT menar man att man styrs av de mekanismer som råder i ens medvetande. Därför ska man förändra medvetandet istället för att bearbeta det förflutna. KBT går ut på att hitta lösningar i nuet, att förändra ett beteende, en tanke och ge sig själv rätt information.

Barnbloggen

Allt svårare vårdnadstvister

Vårdnadstvister som avgörs i domstol har ökat under de senaste 10 åren, enligt SVT (Sveriges television). Antalet domstolsdömda vårdnadstvister har fördubblats mellan 2007 och 2016. Det var under 1990-talet som lagen om barn ändrades. Då skiljde man mellan ett barns vårdnad, ett barns boende och ett barns umgänge. Man menar att ett barn som inte bor med den ena föräldern ska umgås med den andra föräldern ändå. Därför kan en domstol döma ett barn att bo eller umgås på helger och lov, med den förälder som barnet inte bor tillsammans med. Tyvärr tar inte lagen hänsyn till de föräldrar som har svårt att komma överens. Att två föräldrar inte kommer överens, kan ha sitt ursprung i att det förekommer våld mellan dem, att barnet blir utsatt för våldet, eller är utsatt på andra sätt.

Bra föräldrar vill umgås med barn

Det är samtidigt ett tecken i tiden att föräldrar faktiskt vill vårda om, bo med och umgås med sina barn. I den bästa av världar skulle alla föräldrar vara goda förändrar, och de som är bra förälder, lär knappast hamna i vårdnadstvister, utan kan reda ut de sakerna på egen hand. Däremot säger statistiken något annat; att allt färre klarar av att reda ut tvisterna på egen hand. De allra flesta är normala och goda föräldrar och gör varken barn eller sina ex-partner illa. De goda exemplen tenderar att försvinna i statistiken över de dåliga exemplen. Dock är det viktigt att komma ihåg dem och vara medveten om att de finns.

Duktiga advokater behövs

Om man av olika anledningar är mitt i en vårdnadstvist, bör man söka hjälp av en advokat som kan den rättsliga ordningen som gäller i vårdnadstvister. En duktig advokat vet hur hon eller han kan lösa en vårdnadstvist. En duktig advokat kan innebära skillnaden mellan seger och nederlag. Så den som finns mitt i en vårdnadstvist bör söka upp den allra bästa advokat som finns som kan göra så att barnet inte behöver utsättas för våld, eller övergrepp. Läs mer här om du behöver en duktig advokat i Göteborg: https://www.umgängestvistgöteborg.se/vardnadstvist-goteborg.

Barnbloggen

Bra advokat absolut viktigast vid vårdnadstvist

Alla som befinner sig i en vårdnadstvist borde känna till att en advokat som är duktig, är bland det absolut viktigaste när det kommer till att vårdnadstvister. En advokat är nämligen den som kan mest om hur domstolen fungerar, hur barnpsykologer arbetar och hur det går till om en socialtjänst ska göra någon utredning i samband med en vårdnadstvist. En advokat kan vara skillnaden mellan att det går bra för ett barn, eller inte. Så viktig är advokaten. Så välj rätt advokat om du befinner dig i en vårdnadstvist om ditt barn!

Alla advokater är inte duktiga

Tyvärr är det inte alla advokater som är duktiga när det kommer just till vårdnadstvister. En duktig advokat måste känna till hur polisen, till exempel fungerar, hur socialtjänsten fungerar och vad man som förälder bör känna till om domstolen och tingsrätterna. En duktig advokat kan ge rätt råd och tips på hur en förälder bör gå till rätta för att det som är bäst för just ditt barn ska ske.

Gå på rykten för att välja advokat

Därför bör man gå på rykten om advokaterna, man kan inte veta på egen hand vilken advokat som är bäst när det gäller vårdnadstvister. Istället bör man fråga personer som arbetar med vårdnadstvister, eller någon som du litar på, om de känner till någon som är duktig. Oftast vet barnpsykologer och sådana som arbetar med barn, om vilka advokater som är duktiga på vårdnadstvister. Här kan du läsa mer om en sådan duktig advokat som du bör anlita om gemensam vårdnad inte är att rekommendera: https://www.gemensamvårdnad.com.

Barnbloggen

När barnen ska lära sig köra bil

Det går fort när barnen växer upp. Just när de är små är det ganska svårt att tänka sig att de en gång ska bli stora och vuxna. Det blir väl så när man helt enkelt inte märker när man själv blir äldre. När man är liten tror man att man alltid ska förbli liten, tills man kan konstatera att det inte blev så. På samma sätt är det med de egna barnen. Plötsligt har de blivit stora och beredda att skaffa sig en bil och lära sig köra den.

Viktigt välja en bra körskola

Då är det mycket viktigt att välja en bra körskola som lär barnen effektiv och säker bilkörning. Att råka ut för en bilolycka är verkligen inget alternativ, då en bilolycka innebär stor skada, både fysiskt och psykiskt. Det räcker med att man sitter i en bil och blir påkörd av en annan bil bakifrån. Huvudet kastas framåt, sedan bakåt och sedan framåt en gång till. Det ger konsekvensen att man kan råka få en whip lash skada. En sådan skada kan ge många års smärta och lidande. Och då är det ändå en mild form av bilolycka. Sedan finns det många mycket värre bilolyckor som man kan råka ut för. Det är helt enkelt farligt att råka ut för en bilolycka och ingen ska råka ut för en sådan.

Många är flygrädda men har ingen rädsla sätta sig i en bil

Det är många som är livrädda för att sätta sig i ett flyg, men det är tusen gånger så farligt att sätta sig i en bil. Det händer mycket oftare bilolyckor än vad det händer att flygplan störtar. Men rädsla vet inget av logik, och rädslor brukar sällan vara logiska. Men alla som vet om sambandet mellan olyckor och de olika fordon, vet att det är så mycket viktigare att verkligen lära sig köra bil på ett säkert sätt.

Finns bra körskolor i Stockholm

Det finns många bra körskola i Stockholm. Här kan man gå en körskola som är flexibel och som tillåter en att lära sig så mycket som man behöver. Har man då lärt sig köra bil på annat sätt ska man inte behöva gå en körskola i onödan. Då kan man visa upp vilka färdigheter som man har som blivande bilförare och sedan kan körskolan bestämma hur många fler körlektioner som man behöver ha. De teoretiska lektionerna kommer man inte från. Läs mer om körskola i Stockholm på: https://www.körskolastockholm.biz.

Barnbloggen

När du behöver hemstädning i Solna

Driver du eget företag i Stockholm? De flesta vet att om man har personal på kontor i Stockholm, behöver man städa minst en gång i veckan. Städning på ett kontor är sällan något som man lägger märke till, förrän man inte får städat. Då lägger man märke till det man tidigare tog för givet; att någon tömde papperskorgarna, rengjorde handfat och toalett och städare kök och skrivbord. Om man inte har någon städfirma som man anlitar kommer man snart att behöva det.

När du väljer städfirma för kontoret i Solna

Var noga när du väljer städfirma till kontoret. Om du har kontor i Solna, har du cirka ett 100-tal städfirmor att välja mellan. Se till att välja den städfirma som är bäst. Och hur vet man vad det är? Det är inte alltid som pris och kvalitet hänger ihop, även om man önskar att det gjorde det. Vad kan det kosta att anlita en städfirma i Solna? De flesta tar 3-400 kronor per timme. Att välja det billigaste priset innebär inte att man verkligen får städat trots att det är ju en städtjänst som man anlitar. En del städföretag tänker att de sänker priset så pass mycket, att kunden ”får den produkt som de betalar för”, vilket kan innebära att om de tar ett mycket lågt pris, får man i gengäld nästan inte städat. Vilket är en väldigt märklig tanke-kullerbytta.

Anlitar man städning är det städat man vill

Om man anlitar en städfirma och betalar bör man väl få städat, eller hur? Annars är det väl ingen idé att anlita en städfirma alls. Då är det istället bättre att betala ett högre pris för att faktiskt få det städat istället för att få en halvdan städning. Vad är det för idé med det? Då är det bättre att betala ett högre pris och då det riktigt städat. Läs mer här om en städfirma som städar så att du blir nöjd: https://www.städningsolna.nu.

Barnbloggen

Att vara rädd om sitt barn

Alla vettiga föräldrar är rädda om sitt barn. Att få barn är bland det största som kan hända en vuxen (för de flesta). Att då vara rädd om det barn som man har fått är naturligt för de flesta människor. Barn är så ömtåliga och behöver så mycket skydd av oss vuxna. De ska ju växa till sig och bli stora människor så småningom. Det som de är med om i sin barndom är något som de troligtvis kommer att ha med sig under resten av sitt liv. Får barn uppleva godhet, kärlek och omtanke, växer de till fina vuxna som klarar av att ta ansvar för sig själv och andra.

Att förse sitt barn med lekar

Får många år sedan, när förra seklet var ungt, då förstod man inte vad leken betydde för ett barn. Man trodde att barnen lekte något som inte hade någon betydelse och att allt som barn gjorde var underordnat det som vuxna gjorde. Numera vet man hur viktigt leken är för alla barn. Ett hälsosamt barn leker. Alla barn leker som ett led i att lära sig saker. Och ett barn har många saker som de måste lära sig; de måste lära sig tala, gå, springa, gunga, hoppa och krypa. I fantasin lär sig barnet alla kulturella och sociala koder. De lär sig genom att härma vuxna. I 2-3 års åldern leker de rollekar. De leker att de är föräldrar, barn, hundar eller något annat i deras rika fantasi. Deras fantasi gör att de bearbetar det som de är med om, de fantiserar som ett sätt att förstå sin omgivning och lär sig om det som de är med om.

Förse ditt barn med säker lekplats

Ett sätt att bry sig om sitt barn är att förse dem med en säker lekplats. En säker lekplats är en plats som har ett mjukt underlag. Ett barn ramlar så lätt. De slår sig eftersom de ännu inte har lärt sig se upp för saker, de kan inte förutsäga säker. De kan inte tänka på att om de springer snabbt, kan de göra sig illa på saker som de stöter mot. De kan inte räkna ut att det kan göra ont om de hoppar ner från en hög plats. Det är sådana saker som vuxna däremot måste räkna med och skydda sitt barn mot. Därför finns det bestämmelser, till exempel från EU som är till för att lekplatser ska byggas på ett särskilt säkert sätt. Här kan du läsa mer om säker lekplatsutrustning.

Barnbloggen

Tvistar ni om vårdnaden om ditt barn?

Dagens juridik rapporterar om att antalet vårdnadstvister har ökat, åtminstone enligt den egna undersökningen Familjerättsbarometern som gjordes 2016, även om det är några år sedan, ser man en tydlig ökning av antalet upprättade rättsfall med vårdnadstvister som mål. På tio år har antalet vårdnadstvister fördubblats; 2005 var de 2.628 och 2014 var de 5.692.

Mer infekterade och aggressiva vårdnadstvister

De har dessutom blivit mer infekterade och svårare för alla inblandade parter. De har blivit mer aggressiva och flera jurister som har intervjuats berättar om föräldrar födda under 1970-talet eller början på 80-talet som anser sig ha rätt till en ”millimeterrättvisa” när det kommer till de gemensamma barnen. Flera jurister anser också att vårdnadstvisterna inte egentligen hör hemma i en domstol. Som en av de intervjuade formulerar det: ”Alltför många borde kunna lösas utanför rätta; problemen saknar ofta juridisk karaktär”.

Domstolarna dömer felaktigt mot barns bästa

Andra jurister menar att domarna i vissa fall dömer rakt emot det som är bäst för barnen. De menar att domarna använder samma ”millimeterrättvisa” och anser att båda föräldrarna ska ha lika stor ”rätt” till barnen, trots att det är rakt emot vad som är bättre för barnet i fråga: ”Ibland är det inte alltid till barnets bästa att ha kontakt med den ena föräldern. Vidare att man är hårdare med umgänge, att det även ska vara omfattande umgänge för små barn.”

Det är alltid barn som är förlorare

Och det är alltid barnen som är förlorare både när föräldrar tvistar och när domare bestämmer om barnen varken genom att ta hänsyn till rimlighet, hänsyn till barnet eller att lyssna på barnet självt, trots att det är just vad lagen säger att de ska. Är du i behov av tips och stöd i en vårdnadstvist i Stockholm? Här hittar du mer information.

Barnbloggen

Färgglada persienner i barnens rum

Barnens rum ska vara en plats som stimulerar lek och sätter sprätt på fantasin. Där ska det oväntade kunna ske, det som bryter invanda tankegångar och ger både en själv och barnen ett nytt perspektiv på något i tillvaron. Även den som egentligen enbart föredrar smakfull, enhetlig och stram design bör lämna dessa preferenser utanför barnkammardörren. Här inne ska det explodera av uttryck!

Tänk på inredningen tillsammans

Att låta barnen vara med och bestämma kan vara en god idé. Att brainstorma en stund tillsammans kan ge både vuxna och barn goda idéer som man kan bygga vidare på när man inreder rummet. Vad är bra, och vad kan man göra annorlunda? Stora möbler, som sängar, skåp och bokhyllor, är kanske inget man kan förändra från år till år, men mycket av inredningen kan man faktiskt medan barnen växer se som något som ständigt ska vara utsatt för prövning, för att se om något behöver förändras. Detta är också ett sätt att lära barnen att bry sig om sin boendemiljö och att våga skaffa en egen smak och ett eget uttryck.

Glöm inte fönstren

En detalj som ofta glöms bort, inte bara i barnens rum utan i hela bostaden, är fönstren. Man kan nämligen göra mycket med sina fönster. Inte bara med gardiner, utan genom att måla dem, eller, vilket antagligen är bättre, att sätta in färgade persienner. Persienner tillverkas ju numera inte bara i de gamla vanliga vita eller svarta nyanserna, utan går att få tag på i en lång rad färger. Det ger dig och ditt barn möjligheten att hitta en persienn med barnets favoritfärg, eller persienner som matchar inredningen i rummet, kanske genom att gå i en komplementfärg till favoritmöbeln.

Persienner i Stockholm

Det bästa om du är ute efter färgglada persienner i Stockholm är att besöka en persiennfirma som har ett showroom, där du och ditt barn kan se hur färgade persienner tar sig ut i verkligheten. Det går att få både enfärgade och flerfärgade lameller på sina persienner vilket ju gör valmöjligheterna i princip oändliga.

Att låta tillverka persienner i Stockholm och få dem monterade kostar oftast inte mer än någon femhundring för vanliga vita aluminiumpersienner, och priset för färgade persienner blir inte mer än ett par hundringar dyrare. Är det bara fönstret i barnens rum som ska få nya persienner är det väl värt den extra slanten för att kunna ge barnkammaren en färginjektion.

Mer om olika typer av persienner hittar du på https://www.persiennstockholm.nu.

Barnbloggen

Att ta sig igenom en vårdnadstvist

En vårdnadstvist, där någon av föräldrarna söker ensam vårdnad om barnen, är en uppslitande process för alla inblandade. Under en vårdnadstvist tvingas man stå ut med att ens privatliv och handlingar ställs till allmänt beskådande, och nästan alltid finns känslor som ilska, sorg, svartsjuka eller svek med i bilden. Sveket kan vara att ett äktenskapsbrott som lett till skilsmässa, eller ett missbruksproblem som gjort vårdnaden omöjlig att samarbeta kring.

Kan man undvika en vårdnadstvist?

En vårdnadstvist ska alltid ses som en sista utväg, när alla andra vägar prövats. I många fall går det faktiskt att undvika en vårdnadstvist. En förälder som inte är intresserad av att samarbeta kring vårdnaden har alla skäl att undvika en vårdnadstvist, men kanske tror att ett ensam vårdnad för den andra föräldern skulle innebära att hen fick träffa barnen mindre. Sådana missförstånd, att blanda ihop vårdnad och umgängesrätt, är vanligare än man tror. För den förälder som inte är intresserad av vårdnaden kring barnen är det bättre att ge den andra föräldern ensam vårdnad och komma överens om umgänget i ett umgängesavtal.

Det krävs goda skäl för att få ensam vårdnad

Man måste ha mycket goda skäl för att inleda en vårdnadstvist. Att bara göra det som en hämnd mot den andra föräldern är inte ett skäl som rätten kommer att godta. Om den andra föräldern inte aktivt förhindrat samarbete kring vårdnaden kan det till och med sluta med att man själv blir av med vårdnaden. Det som väger absolut tyngst i en vårdnadstvist är nämligen vilja att hitta den bästa samarbetslösningen för barnen. Det är barnens bästa som är i fokus, inte föräldrarnas vilja och konflikter.

För att få ensam vårdnad krävs att man kan bevisa att den andra föräldern medvetet saboterat samarbetet kring vårdnaden, eller på grund av missbruk eller sjukdom inte är förmögen att samarbeta kring vårdnaden. En bra advokat är ett måste i en vårdnadstvist, och det gäller båda föräldrarna. Att hålla huvudet kallt och plädera för sin sak inför rätten i ett sådant känsligt ärende som en vårdnadstvist är mycket svårt. En advokat kan hjälpa till att hålla processen saklig och framföra de bästa argumenten för sin klient.

Hur mycket märker barnen av en vårdnadstvist?

En vårdnadstvist är oftast mycket svår även för barnen. De märker ju att mamma och pappa är osams och att inte visa sina känslor för barnen är mycket svårt. Det är dock oerhört viktigt att man inte för över negativa känslor på barnen och försöker få dem att ta ens parti. Det är att gör barnen en stor otjänst. Ett barn har naturlig lojalitet med båda sina föräldrar och vill inte tvingas välja mellan den ena och den andra.

Det kan också hända att barnen blir intervjuade av socialtjänsten i samband med den utredning som alltid föregår en vårdnadstvist. Då sitter en av föräldrarna vanligtvis med. Det kan också hända att barnen under huvudförhandlingarna blir utfrågade i rätten. Att vid dessa tillfällen försöka påverka barnens svar är inte en bra idé, eftersom det oftast märks på ett barn när det uttrycker egna känslor och sådant som det blivit tillsagt att säga. Att försöka manipulera sitt barn för egen räkning kommer definitivt inte att ses med blida ögon av rätten.