Familj

Detta borde alla sambopar tänka på

Detta borde alla sambopar tänka på

Att hälften av oss som antingen gifter sig eller flyttar ihop och blir sambor, skiljer sig, oftast inom loppet av 3 år, är kanske känt. Även om det känns som att ditt förhållande med din partner kommer att hålla för evigt, vet vi förnuftsmässigt att chansen är ungefär hälften så stor, med tanke på statistiken. Av den anledningen är tankar på det oundvikliga minst lika viktig att fokusera på, som att få förhållandet att fungera. Den som kan tänka förnuftigt på förhållandet, ser till att köpa allt tillsammans vid tidpunkten för att ni inleder samboförhållandet. Varför då? Om inte annat, så för att underlätta om ni vill gå skilda vägar och behöver göra en bodelning.

Bodelning

Termen bodelning är den juridiska när det kommer till att skilja sig; man delar på det gemensamma boet. Är man gift med varandra och skiljer sig, delar man på hälften, rakt av. Man har då giftorätt till hälften av den gemensamma egendomen – även den sommarstuga som man har ärvt och som kanske kommer från den enas släkt. Med giftorätt säger lagen att man har rätt till hälften av det man ägde som gifta. Punkt slut. Har man däremot varit sambor, har man endast rätt till hälften av det som man införskaffades tillsammans – och för det gemensamma boendet. Det är därför inte bra, att till exempel, den ena flyttar in hos den andra. Vid en eventuell skilsmässa, har man inte rätt till halva bostaden. Då är det bara att på samma sätt flytta ut och ta med sig det man hade vid tillfället för ingåendet av samboförhållandet. Tyvärr. Är det så att man inte vill dela på hälften inom äktenskapet, bör man skriva ett äktenskapsförord, vilket innebär att gifta makar inte har rätt till den andras egendom.

Arv

Det är enklare vid arv, om man har varit gifta med varandra. Då räknas den man har varit gift med, som den närmaste anhöriga och är därmed bröstarvinge. Det innebär att hälften av det som finns går till den gifta maken eller makan vid dödsfall, och den andra hälften går till de barn som den döda har haft. Barnen skulle kunna begära att få ut sin del av arvet gentemot sin mamma eller pappa då ett arv ska skiftas, om inte det gifta paret har skrivit ett avtal om att få bo i ”orubbat bo”. Det innebär att den maka eller make som ärver, får behålla till exempel bostaden som maken eller makan ärver efter den som har dött. Man skiftar inte arvet förrän den andra makan eller maken också har gått bort.

Sambor ärver inte av varandra

Det som kan tyckas vara orättvist, men så ser lagen ut, är att sambor inte ärver varandra. Det gör barn däremot. Finns det barn som ärver men som är omyndiga, fortsätter den förälder att vara förmyndare till barnet och kan bestämma att de bor kvar i bostaden som barnet (barnen) har ärvt efter den sambo som har dött. Detta gäller alltså i de fall som man inte har skrivit testamente i ett samboförhållande. Har man gjort det, då gäller inga tveksamheter. Läs om allt som gäller bodelning på: https://www.svenskbodelning.se.