Barnbloggen

OVK-besiktning Stockholm – obligatorisk att genomföra

OVK-besiktning Stockholm – obligatorisk att genomföra

Vissa saker måste man ta ansvar för som fastighetsägare. I en tid där många ser ett ägande av fastigheter som en chans att tjäna lätta och snabba pengar så kan den enskilde individen glömmas bort. Vad händer med de som hyr en bostad i din fastighet, hur mår de anställda på företagen som hyr kontor och hur ser egentligen dagarna ut för eleverna? Man har ett ansvar i att erbjuda en frisk miljö där ingen riskerar att bli sjuk och där man garanteras rätt förutsättningar för en högre prestation. Ett område av detta gäller ventilationen och där kommer ett krav på att en OVK-besiktning i Stockholm ska genomföras med givna intervaller.

En OVK-besiktning i Stockholm innebär att man som fastighetsägare måste anlita ett företag för en professionell kontroll av de egna ventilationssystem som finns i fastigheten. Det företag som anlitas ska vara obundna och licensierade för att få utföra en OVK i Stockholm.

Syftet med en OVK i Stockholm är att säkerställa en frisk, sund och stabil inomhusmiljö där luften cirkulerar och är frisk att andas in. Utöver detta så handlar en OVK-besiktning även om att optimera ventilationen i syfte att spara energi. Något som alltså konkret kan innebära att du som fastighetsägare kan se saken som en ren investering då energibesparingen i fråga kan spara in många kronor åt dig i slutändan.

Varför behövs en OVK-besiktning i Stockholm?

Det hela bottnar i att vi helt enkelt måste se till att den luft vi andas är frisk och att vi mår bra av den. Idag är detta viktigare än någonsin då vi spenderar mer tid inomhus än tidigare. För företag, skolor, äldreboenden, bibliotek och för bostäder så finns det uppenbara fördelar med att ha en frisk luft: alla som vistas i lokalerna kan göra det utan att dippa rent koncentrationsmässigt och utan att bli sjuka.

En OVK-besiktning i Stockholm gör även att risken för exempelvis mögel- och fuktskador på huskroppens vitala delar minimeras. På det stora hela så gör en OVK i Stockholm skillnad. Kravet är vettigt sett till att många fastighetsägare annars säkerligen skulle tumma på denna fråga och vilja maximera sina vinster. Genom att det finns lagar och regler att följa så skapas bättre miljöer i vår land.