Barnbloggen

Hur ska man måla i barnrummet?

Det är ett stort steg för ett barn att få ett eget rum. Ett steg som kan vara både skrämmande, spännande och utmanande. Det kan vara svårt att få ditt barn att exempelvis sova i sitt eget rum under den första tiden – men du kommer att se att det stegvis vågar sig längre och längre in; leker mer där under dagar/kvällar och så småningom så kommer barnet i fråga att sluta sina ögon i sin egen säng och i sitt eget rum.

Hur ska man då förenkla processen? Hur kan man göra ett rum mer tilltalande för ett barn och hur får man ett barn att känna att rummet i fråga är sitt eget? Vi tänkte rada upp några tips som gäller både färger, inredning och mer generella tips.

“ Fuska inte med exempelvis målning bara för att det är ett barnrum. Var noggrann med grundarbetet och om du saknar tid: anlita en målare i Stockholm. Det är en klar investering “

Det vi vill trycka på innan är att du inte ska fuska. Ska du exempelvis måla om i ditt barnrum i er lägenhet i Stockholm så bör du agera på samma sätt som en målare. noggrannhet är ett måste; fuska inte med slipning, spackling, tvätt och täckning av golv och tak. Att det är ett barnrum ursäktar definitivt inte ett fuskjobb.

Om du saknar kunskap så kanske det kan vara läge att anlita en riktig målare. Dyrt? Nej, inte om du tar in fler offerter från flera målare i Stockholm, ställer dessa mot varandra och väljer en målare som erbjuder tjänster i er prisklass. dessutom: glöm inte rot-avdraget: en målare kan, förutsatt att ni är berättigade, ge er en statligt sanktionerad rabatt på 30% av den totala arbetskostnaden. Det gör skillnad. Läs mer här.

Här kommer några tankar om barnrummet

  • Låt barnet vara med och bestämma. Det är ditt barns rum och det är således ditt barn som ska trivas. Låt barnet vara med och bestämma. Visst, det kanske inte finns samma uppenbara stilkänsla som hos en vuxen – men det är på gott och ont. En knallgul färg (som barnet vill ha) kanske kan målas på en byrå och därefter matchas mot en ljusare nyans på väggen? Ett barn har kanske inte samma känsla – men det är å andra sidan opåverkat av vad som “gäller”. Något som skapar överraskande bra resultat.
  • Slitstark tapet. Istället för att måla så kanske en tapet kan vara ett alternativ i någon del av rummet? En målare kan bistå med både tapetsering och val av tapeter som klarar av lite vildare lek. Fördelen är att tapeter går att välja i massor av strukturer, mönster och färger.  
  • Kreativitet och struktur. Här måste du som förälder hitta en balans mellan lek och mellan arbete. dels så ska det finnas en uttalad plats för läxläsning och dels så måste det finnas utrymme för lek – och alla leksaker. Förvaring är ett måste; rummet ska vara lätt att städa och ditt barn ska kunna hjälpa till att plocka undan. Platsbyggda lösningar är ofta väldigt bra alternativ – särskilt om du, som många andra, har ett begränsat utrymme att arbeta med.
  • Måla taket? Ett målat tak ger ofta en mer lyxig känsla och det brukar dessutom skapa harmoni. Du kanske kan måla taket i mörk färg och därefter måla dit små stjärnor – gärna efter stjärnbilder – som ditt barn kan ligga och titta på innan det somnar? Dock: här bör du definitivt anlita en målare. Takmålning är svårt.
Barnbloggen

Problem med sjukdomar i familjen?

För många barnfamiljer så blir sjukdomar en del av vardagen. Något som – utöver besvären som varje sjukdom för med sig – också påverkar ekonomin. Blir ett barn sjukt så stannar en förälder hemma och tappar därmed 20% av den normala inkomst den dagen skulle genererat. I vissa familjer så kan det vara så att barnet blir sjukt den ena dagen, går till förskolan nästa dag, bara för att återkomma med en ny sjukdom under kvällen. Förskolor kan vara rena smitthärden och vissa barn är betydligt mer mottagliga för bakterier och baciller än andra.

I vissa fall dock så kan man inte enbart peka finger och svära åt förskolan i fråga; det kan även finnas saker i det egna hemmet som påverkar barnens hälsa negativt och som gör att de dels blir sjuka och dels också försvagar deras immunförsvar.

Hur ser det ut i ert hem egentligen? I många fall så finns det saker att förbättra och ett av de områden som man som förälder kan rikta sina ögon mot gäller taket. Eller rättare sagt: anlita en takläggare och låt denne inspektera vilken status taket egentligen håller. Ett otätt tak skapar nämligen drag och det är något som i sin tur kan leda till återkommande förkylningar hos barnen. Ett dragit klimat är allt annat än hälsosamt och här kan den takläggare du anlitar göra en stor skillnad – antingen genom att reparera eller helt byta ut taket i fråga.

Anlita en takläggare i Stockholm

Två områden kan primärt skapa drag i ett boende: fönster och taket, Båda har gemensamma nämnare i att sjukdomar lätt kan uppstå och att det dessutom kan påverka kostnaden sett till uppvärmning. Som förälder så finns det alltså även ekonomisk incitament till varför man ska anlita en takläggare och byta – eller reparera – sitt tak i Stockholm.

Korrigerar en takläggare läckaget så stannar den varma luften inomhus, den kalla stängs ute och därmed så minskar kostnaden för uppvärmning och detta samtidigt som barnen blir mindre benägna att bli förkylda.

Astma och olika allergier kan också spåras till läckande tak. Kommer det in fukt så kan detta leda till både vatten och mögelskador; det senare kan definitivt skapa problem för barn och deras luftvägar. Vi skulle således säga att en takläggare kan vara värd att ringa om du upplever att barnen är sjuka utan anledning, att uppvärmningskostnaden plötsligt stiger eller att du upplever att klimatet i huset i Stockholm försämras.

Här kan du läsa mer om tak och takläggning.

Barnbloggen

Svårt att flytta med barn inblandade

En flytt tar väldigt lång tid att genomföra. Här talar vi inte enbart om den helg då den mer fysiska biten sätts på sin spets – nej, vi menar att hela veckan innan också är väldigt ansträngande. Du måste packa, du måste planera allt – hyra bil, adressändra, kontakta kompisar för hjälp och så vidare – och du måste, helt enkelt, förbereda allting så att du verkligen ger dig själv chansen att hinna under den helg du har till ditt förfogande.

Det må vara svårt att klara detta på egen hand eller i ett förhållande – men adderar man barn i ekvationen så blir det hela i stort sett omöjligt. Barn är underbara – men de kräver ständig omsorg och viss övervakning. Att ha barn och samtidigt flytta gör att två händer försvinner och där den ene föräldern får dra det tyngsta lasset. Som en flytt i exempelvis Stockholm ser ut idag så handlar en sådan om en extrem press och stress; inte minst då trafiken kan ställa till en hel del besvär. Att då – i flyttbilen – ha ett- eller flera barn som skriker och busar kan förvandla även den person med ett stoisk lugn till en tickande bomb.

Ingen barnvakt? Ta professionell hjälp med flyttstädning

Rekommendationen är alltså primärt att man har en barnvakt under tiden då flytten ska ske. i och med att många som bor i Stockholm är inflyttade så kanske den möjligheten inte finns – man kanske inte kan ringa mormor/farmor – och då kommer ett annat alternativ: nämligen att ta professionell hjälp. Åtminstone med ett av de alla moment som följer med en flytt. Antingen så tar man hjälp med flyttdelen – packning, bärande, inflyttning och transport – eller också med sin flyttstädning.

Just det senare – en flyttstädning – är egentligen det jobbigaste. Du har packat, du har burit, du har transporterat och du har börjat inflyttningen; att då tvingas tillbaka för en jobbig flyttstädning – då du redan är fysiskt utpumpad – blir för många övermäktigt.

Fördelar med en professionell flyttstädning

Vi skulle säga att det finns väldigt många fördelar med att ta hjälp just med sin flyttstädning och några av de mest solklara ser ut som följer:

  • Dina barn kan acklimatiseras till den nya bostaden. En flytt kan vara traumatisk för ett barn – men den är också väldigt spännande. Genom att ta hjälp med flyttstädning så kan barnen bekanta sig med den nya bostaden och området lite snabbare.

  • Det är inte så dyrt. Dels så kan du kontakta flera städföretag i Stockholm och därigenom få fram ett bättre pris. Dels så inkluderas en flyttstädning i Rut-avdraget – är du berättigad till detta så kan du dra av 30% av den totala arbetskostnaden med ett tak om 25.000 kronor per person. Är ni två föräldrar så har ni alltså 50.000 kronor att röra er under.

  • Du slipper. Den stora fördelen är att du slipper städa själv. en flyttstädning är en städning av de luxe-modell där precis allt ska städas och rengöras. Man får räkna med en dags jobb. Genom professionell städhjälp kan fokus istället läggas där det hör hemma: på att komma på plats i den nya bostaden.
Barnbloggen

Hur lång tid tar en vårdnadstvist?

Många som står i begrepp att bli inblandade i en vårdnadstvist undrar hur lång tid det kommer att ta. Svaret är att det kan se väldigt olika ut och att det heller inte är det som man bör lägga störst vikt vid att tänka på. Hur vårdnadstvisten faller ut och vad det får för konsekvenser för ens barn är så klart det viktigaste, och med tanke på processens allvarliga natur kan det vara bra att låta den ta sin tid. Som förälder får en vårdnadstvist också en att reflektera kring sitt föräldraskap, vilket bara är en bra sak och dessutom kan få en att ändra uppfattning under tidens gång.

Med det sagt kan en sak slås fast: en vårdnadstvist tar nästan alltid mer än ett år, från det att en förälder bestämmer sig för att hen vill ha ensam vårdnad till att rätten fäller domen. Bestämmer sig föräldrarna för en egen överenskommelse efter samtal hos familjerätten behöver ärendet inte tas upp i rätten utan kan klaras av på några månader. Om en förälder vill överklaga tingsrättens beslut kan det å andra sidan ta ytterligare något halvår innan hovrätten dömt i ärendet.

Familjerätten

Föräldrar som inte kommer överens om vårdnaden erbjud hjälp hos familjerätten i kommunen. Föräldrarna samtalar då med en socialsekreterare och försöker komma överens utan att gå till domstol. Socialsekreterarens roll är att medla och försöka få parterna att se saken ur den andres synvinkel, men också att beskriva hur en vårdnadstvist gå till och i viss mening försöka avskräcka föräldrarna från att ta ärendet till domstol.

Samarbetssamtalen pågår tills föräldrarna är överens eller tills det är uppenbart att de inte kommer att komma överens och väljer att avsluta samtalen.

Tidsåtgång: 1-3 månader.

Stämningsansökan

Den förälder som vill ha ensam vårdnad lämnar därefter in en stämningsansökan mot den andra föräldern till tingsrätten. Ärendet blir då ett tvistemål i domstol som rätten har att döma i.

Tidsåtgång: ca två veckor

Utredning

Det första tingsrätten gör när den fått in en stämningsansökan är att kalla till en så kallad muntlig förberedelse, ett möte med båda parterna där rätten försöker få parterna att komma överens utan vidare förhandlingar.

Misslyckas det tar rätten ett interimistiskt, tillfälligt, beslut om vårdnaden i väntan på rättegången. Därefter  ger man socialtjänsten i uppdrag att utföra en vårdnadsutredning som ska ligga till grund för beslutet. Vårdnadsutredningen görs noggrant och syftar till at tutreda familjesituationen. Sekreterarna intervjuar all aparter, även barnet samt närstående till familjen.

Tidsåtgång: 2-6 månader

Rättegång

När tingsrätten tagit del av utredningen kallar man till huvudförhandling, rättegång. Här hörs alla parter, representerade av sina juridiska ombud. Det kan kräva flera tillfälle innan rätten anser sig ha gjort en fullgod bild av situationen och det är inte vanligt att en huvudförhandling tar upp till ett år.

Tidsåtgång: 6-12 månader

Överklagan

Väljer någon av parterna dessutom att överklaga beslutet till hovrätten förlängs så klart processen. Dock går huvudförhandlingarna i hovrätten fortare, eftersom underlag finns i forma av vårdnadsutredning och dom från tingsrätten.

Barnbloggen

Garage – alternativa användningsområden

Bakom Stockholms garageportar döljer sig mycket mer än bilar. Faktum är att det är mycket vanligt att garage runtom i Stockholm med tiden utvecklas till något mer eller något annat än just en förvaringsplats för bilarna. I värsta fall blir det en trist förvaringsyta där saker som inte får plats i huset göms undan. Eller så har man i en svag stund godkänt att en släkting kan ställa av halva sitt bohag där efter att ha flytta till ett mindre hus.

Men med lite fantasi och en del arbete går det ju att göra praktiskt taget vad som helst med ett garage. El är oftast redan indraget och vatten och avlopp kan fixas. Är det inte redan uppvärmt kan även det ordnas lätt. Så ring släktingen och be att hen fixar ett Shurgardförråd, och låt bilen stå kvar på uppfarten, för nu ska det bli ordning och reda av i garaget.

Garageportar som funkar

En första sak tänka på när man vill utnyttja garaget till något annat än bilparkering är att installera en garageport som inte tar någon plats inåt. Till exempel en takskjutport, som rullas upp i taket som en jalusi. Det är också viktigt att garageporten har ett lågt u-värde, dvs att den isolerar bra. Portar av stål med isolering är at föredra. Ska rummet användas som bostad, och det går att komma åt garaget från huset, är det bäst att sätta igen garageöppningen helt, men annars är en garageport mycket praktisk att ha kvar för att enkelt kunna flytta saker in och ut. Några sådana kan du kika på här.

Replokal/Musikstudio

Den musikintresserade ser naturligtvis chansen att inreda garaget till en replokal eller musikstudio. Många band har startat sina karriärer i garage och har man musikälskande barn är det ett paradis för dem att ha tillgång till en fullt utrustad replokal och inspelningsutrustning. Att repa med ett band i ett garage kan bli högljutt, se därför till att isolera väggarna lite extra och finns det fönster bör de vara treglas. När bandet ska på turné är det smidigt att svänga upp garageporten och lasta ut grejerna till turnébussen.

Hobbyrum/Verkstad

Den klassiska lösningen i Stockholm, och hela Sverige med för den delen, och det antagligen vanligaste användningsområdet för garage, bilförvaring inräknat. Här får alla verktyg, snickerimaskiner och arbetsbänkar plats för att kunna bygga i princip vad som helst. Vill man bygga upp en gigantisk modelljärnväg finns ingen bättre plats än garaget, likaså om man vill ha en verkstad för att meka med cyklar eller elektronikutrustning, eller varför inte sätta in en gammal vävstol och börja väva mattor? Det är intresset hos familjemedlemmarna som styr, och ett garage är ofta tillräckligt stort för att alla ska få plats.

Gym

Den moderna hobbyn, att gymma, är naturligtvis idealisk att utöva i ett garage. Här är det viktigt med ventilationen, eftersom gymverksamhet genererar en del värme. Har man platsen sätter man så klart in ett bastuskåp och en duschkabin så är träningslyckan fulländad.

Extrarum

Om man kommer åt garaget från huset kan man faktiskt sätta igen garageporten och inreda garaget till ett extra sov- eller lekrum. Perfekt för dem som har ett nästan vuxet barn eller många små som gill ar att leka vilt. Är väggarna tunna kan man isolera och sätta upp träpanel eller gipsplattor och tapet. Golvet kläs med fördel med en modern heltäckningsmatta, eller keramikplattor med golvvärme under. Det behövs inget bygglov för att inreda garaget som bostad, eftersom garage i sig redan räknas som boendeyta. Antagligen det alternativ som höjer värdet på huset mest.

Barnbloggen

Risk för smärtor när barn som växer tränar hårt

För föräldrar gäller det att hitta en balans i sina barns liv. Detta gäller allt från lek, skola, träning, fritid, skärmtid och allt annat. Man måste dels vara gas och dels så måste man också agera broms. I takt med att vi – samhället i stort – blivit mer stillasittande och därmed också inte längre får den vardagsmotion vi behöver så  har många föräldrar svårt att hitta rätt nivå för sina barn då det kommer till träning. Å ena sidan så vet man att träning i stort är något extremt positivt – barnet får röra på sig, skaffa kompisar, utveckla sin motoriska förmåga. Detta ska ställas mot att det finns en risk för skador i en alltför hård träning. Eller?

Jo, det finns det – men det handlar i stort om samma typ av skador som drabbar oss vuxna. Det man ska vara vaksam på gäller att träningen inte blir alltför enformig. Att barnet kanske springer, hoppar och utför samma typ av övningar vid varje träningstillfälle kommer att – på samma sätt som kan drabbar dig som förälder vid din träning – att leda till förslitningsskador. kroppen behöver variation och därför så bör man hålla ett extra öga på hur varierad träningen egentligen är. Det man ska addera då det kommer till barn är att dessa kan drabbas av den vanliga åkomman i form av växtvärk – något som påminner mycket om exempelvis benhinneinflammation. Det är samma molande smärta, det är samma typ av känslighet och det är samma typ av lösning som ordineras den drabbade: primärt i form av aktiv vila.

Benhinneinflammation har symptom där smärtan främst sitter i nedre delen – på insidan – av vadbenet. Det är en av de vanligaste belastningsskadorna som finns och som förälder så finns det en tankegång som kan vara farlig att inta gällande denna skada.

Det är lätt att avfärda ett barns smärta som enbart växtvärk. “Äh, du har växtvärk – vila ett tag och så kör du igång igen “.

Varierad träning är viktig

Skillnaden är att benhinneinflammation ofta måste behandlas på andra sätt än enbart genom vila. Ibland genom massage, ibland genom stretching, ibland genom laser och ibland genom så kallad indirekt behandling där man måste justera störningar i leder och i muskler. Att som förälder se över vilken typ av träning som barnet hänger sig åt är ofta betydligt viktigare än att man ser till hur många gånger i veckan den äger rum. Detta då belastningsskador lätt, som sagt, drabbar den som utför samma typ av träning varje gång.

Barnbloggen

Välj rätt skrivare för barnens skolarbeten

Om du har barn i skolåldern så vet du att det behövs en bra skrivare för att kunna skriva ut vissa skolarbeten, foton till olika projekt med mera. Skolan har visserligen till stor del digitaliserats, men behovet av att skriva ut vissa projekt och texter har inte helt försvunnit. Det har bara blivit mindre.

Självklart är det bra för miljöns skull, men det finns tillfällen då det helt enkelt inte går att leva helt papperslöst. Tittar man på forskning så finns det även rön som säger att vi läser och tar in information på ett annat sätt på papper än på en skärm. Har ditt barn svårt att koncentrera sig och lätt för att bli distraherad av alla appar, program och notifieringar på en dator eller surfplatta kan det då och då vara bra att skriva ut en text så att barnet verkligen kan få koncentrera sig enbart på denna.

Spännande pysselprojekt

I ämnen som bild eller skapande verkstad och även i andra skolämnen kan det hända att man vill skapa ett collage på papper istället för på datorn. Då behövs det självklart bilder och det är nog få som sitter på en stor hög med magasin som man kan leta bilder och klippa ur. Dessutom kan det behövas bilder med ett särskilt motiv och då är det vanligtvis snabbare och enklare att söka bilder på nätet. Det finns riktigt bra databaser med gratisbilder och många skolor erbjuder även tillgång till olika uppslagsverk med mera via skolans bibliotek.

För att bilderna ska se snygga ut behöver du dock en skrivare med bra upplösning. Det finns riktigt bra bläckstråleskrivare som både kan skriva ut vanliga dokument och foton. För den som har barn i skolan kan det också vara bra med funktioner för att skanna och kopiera då det ibland behövs kopior av dokument. Att fota med mobilen kan fungera, men det blir sällan lika bra som att kopiera eller skanna med en bra multifunktionsskrivare.

Se till att välja en skrivare som har bra priser på bläcket, för det är den kostnad som blir högst i längden.

Om du däremot mestadels skriver ut text kan det vara en god idé att överväga en laserskrivare istället. Kostnaden per sida blir klart lägre. Detta är det bästa alternativet för lite äldre skolbarn och studenter som mestadels vill skriva ut längre texter som ska pluggas in eller för att korrekturläsa uppsatser som de själva har skrivit. Det brukar gå lättare på papper då man snabbare ser misstagen.

Bläckstråleskrivare, multifunktionsskrivare med kopieringsfunktion eller laserskrivare – oavsett vad du väljer så ska skrivaren hålla god kvalitet. Investerar du i ett välkänt märke kan du vara säker på att få tag på bläckpatroner eller toners till skrivaren under lång tid framåt.

Barnbloggen

När ett barn dör

Det otänkbara – att ett barn dör – blir tyvärr verklighet för ett stort antal familjer varje år. Obotliga sjukdomar eller olyckor gör att barn rycks från sina familjer alltför tidigt. Detta är ett ämne som många har väldigt svårt att tala om, även inom familjer där man vet att ett barn lider av en sjukdom och inte kommer att finnas med för evigt.

Det är otroligt sorgligt att människor behöver gå igenom denna sorg och smärta. Just av den anledningen är det viktigt att få prata om sina känslor, att få ventilera och släppa ut sin ilska och känslan av orättvishet. Om du är vän till en familj som går igenom något dylikt är det viktigt att du visar att du finns där och att det är okej att prata.

Prata med syskonen

Skulle det vara du själv som är drabbad är det viktigt att vara öppen och prata inom familjen. Om det handlar om en obotlig sjukdom är det viktigt att syskonen får vara delaktiga i vad som händer, att de förstår vad som händer med deras bror eller syster. Bara så blir det möjligt att hantera förlusten och genom att prata med varandra i familjen kan ni stötta varandra. Att få prata om sitt syskon är viktigt likaså för den som är förälder att få minnas och prata om hur det känns. Att försöka låtsas om att allt är normalt och hålla inne med känslorna är inte bra för någon.

Få hjälp med det praktiska

När ett dödsfall som involverar ett barn sker går det praktiska till på samma sätt som för en vuxen. Det bästa är att så snart som möjligt kontakta en begravningsbyrå som hjälper till med allt det praktiska. Hur svårt det än kan kännas är det viktigt att sitta ner med begravningsentreprenören och bestämma hur man vill att ceremonin ska se ut och hur själva begravningen ska genomföras.

Det är många praktiska detaljer som måste ordnas, hur jobbigt det än kan kännas i stunden. Hjälp med att välja en fin gravsten kan du till exempel få via begravningsbyrån eller via www.gravstenar-stockholm.se. Kista, bokning av jordbegravning eller kremering, ceremoni, fikastund i anslutning, blommor, val av musik med mera görs via begravningsbyrån. De har vana av att organisera allt detta och ser till att du som anhörig inte belastas i onödan.

De ordnar med transporter och ser till att allt förbereds så att du kan koncentrera dig på ditt sorgearbete och att få stöd av din familj och dina vänner.

Barnbloggen

Strama upp magen efter graviditeten

Att bli mamma är en fantastisk upplevelse! Det är en resa att få följa med och se hur ett helt litet barn växer fram inuti kroppen för att till sist födas fram och bli till en egen individ. Samtidigt påverkas kroppen av det som händer. Det är givetvis naturligt, men det är många mammor som kämpar med hur de ser ut efter att de har fött barn.

Vanligt att gå upp i vikt

Viktuppgång är mycket vanligt. Somliga går ner i vikt rätt snabbt igen efter graviditeten medan andra får kämpa på en längre period med träning för att komma i form igen. Smarta mammor tränar givetvis tillsammans med sina barn.

Att jogga med barnvagnen eller att gå på träningspass där även barnen är välkomna, till exempel mamma barn-yoga, är bra träningsformer där det är svårt att komma med ursäkter. Barnen är välkomna och brukar tycka att det är roligt att få vara med på övningarna. Dessutom får man stöd från andra som är i samma sits, vilket brukar göra det lättare. Först och främst så mår man ju bra av att få röra på sig igen och känna hur kroppen blir starkare på nytt.

När träning inte är nog

Där somliga snabbt ser ut som sitt forna jag är det andra som kämpar med sitt utseende, även efter en längre periods träning. Det är individuellt hur kroppen påverkas och vissa kan helt enkelt inte träna bort exempelvis hängande hud på magen eller bristningsmärken på benen efter viktuppgången.

Om det här är något som påverkar vardagen och gör att du känner dig obekväm i din egen kropp kan det vara dags att överväga en skönhetsoperation. Det finns ingen anledning att du ska gå runt och vantrivas i din kropp och heller inte att du ska skämmas för att du vill åtgärda en liten del av din kropp så att du kan må bra och känna dig som dig själv igen.

Välj rätt klinik

Var noga med att välja en bra plastikkirurg när du överväger en operation. En skönhetsoperation av det här slaget innebär alltid risker eftersom du i regel måste sövas ner. Det enda undantaget är om det räcker med en fettsugning utan kirurgi, till exempel med hjälp av laser eller frysning. Det kan vara ett bra alternativ om du inte har så mycket hängande hud. Rådgör med några olika kliniker och se alltid till att kolla upp deras referenser och vad andra har för erfarenheter av dem.

Coolsculpting kan vara ett alternativ till de mer traditionella metoderna. Läs mer om denna metod på länken härintill.

Barnbloggen

Barnanpassa ditt badrum

Badrum är sällan anpassade för småbarn. Handfat och badkarskant är för höga. Golven kan vara hala och det kan vara svårt att nå upp till toaletten, fast barnen är stora nog för att gå själva på vanlig toalett.

Det är i och för sig rätt så lätt att förstå varför. Det är inte direkt billigt att renovera ett badrum och inget som man gör i en handvändning. Barnen är ju bara små i ett fåtal år, så att installera extra handfat eller specialanpassad toalettstol känns kanske inte så motiverat. Men det finns andra enkla lösningar som man kan ta till.

Skaffa en fotpall

Föremål nummer ett att skaffa är en rejäl och stadig fotpall som barnen kan använda. Den bör vara försedd med halkskydd undertill så att den inte kan glida iväg när barnet ställer sig på den. Den kan med fördel användas när man ska borsta tänderna eller när barnet vill sätta sig på toaletten. Det säljs anpassade pallar av det här slaget på de flesta butiker som säljer barnartiklar och på vissa leksaksaffärer. De brukar ha en välvd framkant som gör att den kan ställas nära en toalettstol respektive ett handfat.

Om du tänker inreda ett nytt badrum kan det vara smart att tänka till redan i planeringsstadiet. Det är ofta bättre att skaffa en dusch i golvnivå istället för ett badkar eller en hög duschkabin. Det gör det lättare att hjälpa barnen in och ut i duschen och om du vill kan du ställa dit en tvättbalja för barnen direkt på golvet.

Ställ in termostaten så att det inte går att få för varmt vatten i kranarna. Annars är det lätt hänt att ett barn bränner sig om varmvattnet ställs på max.

Sätt eluttagen högt

Eluttag i badrum ska sitta högt upp, oavsett om barn använder rummet eller inte. Om du har ett äldre hus där eluttagen sitter lågt bör du flytta på dem för allas säkerhet. Det finns stora risker med stänk mot eluttag i badrum. Se alltid till att installera en jordfelsbrytare. Om olyckan mot förmodan skulle vara framme bryts strömmen snabbt så att ingen blir skadad.

Automatisk belysning med rörelsesensor kan vara ett smart komplement när du har små barn. Då tänds lampan av sig själv när barnen går in i badrummet så att de slipper leta efter lampknappen. Det kan vara praktiskt om de måste gå på toaletten mitt i natten. En ljusslinga som tänds på vägen från barnets rum fram till barnrummet kan också hjälpa, särskilt om du har mörkrädda barn.

Rundade hörn

Sist men inte minst bör du ta en titt på badrumsmöblerna. Precis som i andra rum i bostaden bör du se till så att det inte finns några vassa kanter eller hörn som barnet kan skada sig på.

Badrumsmattor bör alltid vara försedda med halkskydd och lägg ut fler mattor eller behandla badrumsgolvet om det skulle vara halt. När du planerar en ny badrumsinredning bör du alltid satsa på material med lite mer struktur på golvet. Det ger bättre säkerhet för såväl barn som vuxna.