Barnbloggen

Står ni inför en vårdnadstvist?

Står ni inför en vårdnadstvist?

Det är inte lätt att stå inför en vårdnadstvist. Hemmet för barnet ska delas upp och där är ofta många känslor inblandade. Man bör välja att även ta hänsyn till vad barnet önskar om den är gammal nog.

När man håller på att gå igenom en skiljsmässa är det ofta väldigt svårt. Det kanske inte alltid är ett enkelt val att nå dit heller. Har man dessutom barn försöker man ofta hålla ihop längre än vad man egentligen vill. Det kan kännas jobbigt och obehagligt att inte veta vad som händer. När det kommer till vårdnaden om barnen finns det hjälp att få. Man tar hjälp av en advoktad inom familjerätten. Med hjälp av honom eller henne försöker man reda ut situationen. Kan man inte komma överens så tas fallet istället vidare och blir till en vårdnadstvist.

Vad innebär en vårdnadstvist?

Där finns flera olika anledningar till att en vårdnadstvist uppstår. I vissa fall när man skiljer sig så avslutas det på ett så dåligt sätt att föräldrarna inte på något sätt kan samarbeta. Då kan man behöva ta hjälp. Även vid allvarligt missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa som kan vara farligt för barnet. Pedofili och andra saker som gör att föräldern är olämpig att ha vårdnaden kan bli till en vårdnadstvist. Man vill arbeta på ett så bra vis som möjligt för att göra det så enkelt och behagligt för barnet som möjligt. En vårdnadstvist kan bli det alternativ som på bästa sätt löser en ohållbar situation. Kom dock ihåg att det inte är barnen som valt att ni ska skiljas. Ta hänsyn till det och försök göra det så bra som möjligt för dem.

Vem hjälper till vid en vårdnadstvist?

Innan du går till domstol över en vårdnadstvist ska den helst försöka lösas med hjälp av den kommun du tillhör. Familjerätten i din kommun kommer kunna hjälpa er och förhoppningsvis lösa ert problem innan ni kommer är i en vårdnadstvist. En vårdnadstvist kan bli till en väldigt långdragen process. Om man når fram till ett beslut vid första mötet i tingsrätten kan det ta 3-5 månader. Behövs flera träffar så kan det ta ännu längre tid och man kan även behöva gå igenom en vårdnadsutredning. Det kan ta omkring 12 månader, i vissa fall ännu längre. Det kan ta längre tid beroende på om någon överklagar besluten som tas. Man försöker i regel göra detta så skyndsamt som möjligt. Detta för barnets skull. Läs mer om vårdnadstvist på denna webbsida: vårdnadstvist.nu