Renovering

Arkitektritat bästa inredningen

Vet du skillnaden mellan ett hus som är arkitektritat och ett som inte är det. I de allra flesta fall är ju alla hus arkitektritade, även om de produceras i massproduktion, som till exempel nyckelfärdiga hus och prefab-hus.

Få ett hus som är ritat bara för dig

Men om du (eller någon annan) har möjligheten att skaffa dig ett arkitektritat hus som enbart ritas för din och din familjs skull är det på annat sätt än när man ritar ett hus som många andra flyttar in i. Även fler familjs hus är arkitektritade hus. Ändå är det stor skillnad på det arkitektritade hus, som bara finns i ett enda exemplar.

Ett arkitektritat hus skiljer sig åt på samma sätt som ett massproducerat plagg och ett som är skräddarsytt. Så har du chansen att skaffa dig ett arkitektritat hus, får du en villa som är specialanpassat efter dina och din familjs behov.

Med lösvirkeshus kan du påverka bygget

Särskilt om det är så att du skaffar dig ett lösvirkeshus. Det innebär att du själv bestämmer över antalet rum, ytor, fasad och vilka byggmaterial som du vill ha. Ett lösvirkeshus är ett hus som du bygger direkt på platsen. Det växer virke för virke. Om du bygger ett lösvirkeshus, till skillnad från ett ”kataloghus” får du insyn i bygget på ett annat sätt. Du kan följa bygget medan det byggs. Du kan ändra utformningen så många gånger som du önskar.

Tycker du det blir kostsamt, kan du till och med gå in i bygget och utföra en del av byggandet själv. Det påverkar kostnaderna ordentligt. Du kan även styra vart resurserna går. Tycker du till exempel att kök och badrum är de viktigaste rummen i villan och kanske vill lägga det mesta krutet där, har du den möjligheten.

Anlita en arkitekt i Stockholm

Det kan vara en bra idé att anlita en erfaren arkitekt som har varit med om flera ritningar av hus och kan ge bra och innovativa lösningar på hur huset kan se ut och bli. En arkitekt kan du anlita även om du endast ska göra en utbyggnad, renovering eller någon annan mindre förändring på ett hus. Vill du ha en arkitekt som bryr sig om byggnadsvård bör du söka efter en sådan specifikt och som kan ge problemlösningar på det slags hus som du önskar dig. Bor du i Stockholm kan du välja mellan olika arkitektkontor som kan ta på sig ett uppdrag som du önskar.