Barnbloggen

Att vara rädd om sitt barn

Alla vettiga föräldrar är rädda om sitt barn. Att få barn är bland det största som kan hända en vuxen (för de flesta). Att då vara rädd om det barn som man har fått är naturligt för de flesta människor. Barn är så ömtåliga och behöver så mycket skydd av oss vuxna. De ska ju växa till sig och bli stora människor så småningom. Det som de är med om i sin barndom är något som de troligtvis kommer att ha med sig under resten av sitt liv. Får barn uppleva godhet, kärlek och omtanke, växer de till fina vuxna som klarar av att ta ansvar för sig själv och andra.

Att förse sitt barn med lekar

Får många år sedan, när förra seklet var ungt, då förstod man inte vad leken betydde för ett barn. Man trodde att barnen lekte något som inte hade någon betydelse och att allt som barn gjorde var underordnat det som vuxna gjorde. Numera vet man hur viktigt leken är för alla barn. Ett hälsosamt barn leker. Alla barn leker som ett led i att lära sig saker. Och ett barn har många saker som de måste lära sig; de måste lära sig tala, gå, springa, gunga, hoppa och krypa. I fantasin lär sig barnet alla kulturella och sociala koder. De lär sig genom att härma vuxna. I 2-3 års åldern leker de rollekar. De leker att de är föräldrar, barn, hundar eller något annat i deras rika fantasi. Deras fantasi gör att de bearbetar det som de är med om, de fantiserar som ett sätt att förstå sin omgivning och lär sig om det som de är med om.

Förse ditt barn med säker lekplats

Ett sätt att bry sig om sitt barn är att förse dem med en säker lekplats. En säker lekplats är en plats som har ett mjukt underlag. Ett barn ramlar så lätt. De slår sig eftersom de ännu inte har lärt sig se upp för saker, de kan inte förutsäga säker. De kan inte tänka på att om de springer snabbt, kan de göra sig illa på saker som de stöter mot. De kan inte räkna ut att det kan göra ont om de hoppar ner från en hög plats. Det är sådana saker som vuxna däremot måste räkna med och skydda sitt barn mot. Därför finns det bestämmelser, till exempel från EU som är till för att lekplatser ska byggas på ett särskilt säkert sätt. Här kan du läsa mer om säker lekplatsutrustning.