Barnbloggen

Hur lång tid tar en vårdnadstvist?

Många som står i begrepp att bli inblandade i en vårdnadstvist undrar hur lång tid det kommer att ta. Svaret är att det kan se väldigt olika ut och att det heller inte är det som man bör lägga störst vikt vid att tänka på. Hur vårdnadstvisten faller ut och vad det får för konsekvenser för ens barn är så klart det viktigaste, och med tanke på processens allvarliga natur kan det vara bra att låta den ta sin tid. Som förälder får en vårdnadstvist också en att reflektera kring sitt föräldraskap, vilket bara är en bra sak och dessutom kan få en att ändra uppfattning under tidens gång.

Med det sagt kan en sak slås fast: en vårdnadstvist tar nästan alltid mer än ett år, från det att en förälder bestämmer sig för att hen vill ha ensam vårdnad till att rätten fäller domen. Bestämmer sig föräldrarna för en egen överenskommelse efter samtal hos familjerätten behöver ärendet inte tas upp i rätten utan kan klaras av på några månader. Om en förälder vill överklaga tingsrättens beslut kan det å andra sidan ta ytterligare något halvår innan hovrätten dömt i ärendet.

Familjerätten

Föräldrar som inte kommer överens om vårdnaden erbjud hjälp hos familjerätten i kommunen. Föräldrarna samtalar då med en socialsekreterare och försöker komma överens utan att gå till domstol. Socialsekreterarens roll är att medla och försöka få parterna att se saken ur den andres synvinkel, men också att beskriva hur en vårdnadstvist gå till och i viss mening försöka avskräcka föräldrarna från att ta ärendet till domstol.

Samarbetssamtalen pågår tills föräldrarna är överens eller tills det är uppenbart att de inte kommer att komma överens och väljer att avsluta samtalen.

Tidsåtgång: 1-3 månader.

Stämningsansökan

Den förälder som vill ha ensam vårdnad lämnar därefter in en stämningsansökan mot den andra föräldern till tingsrätten. Ärendet blir då ett tvistemål i domstol som rätten har att döma i.

Tidsåtgång: ca två veckor

Utredning

Det första tingsrätten gör när den fått in en stämningsansökan är att kalla till en så kallad muntlig förberedelse, ett möte med båda parterna där rätten försöker få parterna att komma överens utan vidare förhandlingar.

Misslyckas det tar rätten ett interimistiskt, tillfälligt, beslut om vårdnaden i väntan på rättegången. Därefter  ger man socialtjänsten i uppdrag att utföra en vårdnadsutredning som ska ligga till grund för beslutet. Vårdnadsutredningen görs noggrant och syftar till at tutreda familjesituationen. Sekreterarna intervjuar all aparter, även barnet samt närstående till familjen.

Tidsåtgång: 2-6 månader

Rättegång

När tingsrätten tagit del av utredningen kallar man till huvudförhandling, rättegång. Här hörs alla parter, representerade av sina juridiska ombud. Det kan kräva flera tillfälle innan rätten anser sig ha gjort en fullgod bild av situationen och det är inte vanligt att en huvudförhandling tar upp till ett år.

Tidsåtgång: 6-12 månader

Överklagan

Väljer någon av parterna dessutom att överklaga beslutet till hovrätten förlängs så klart processen. Dock går huvudförhandlingarna i hovrätten fortare, eftersom underlag finns i forma av vårdnadsutredning och dom från tingsrätten.

Barnbloggen

Garage – alternativa användningsområden

Bakom Stockholms garageportar döljer sig mycket mer än bilar. Faktum är att det är mycket vanligt att garage runtom i Stockholm med tiden utvecklas till något mer eller något annat än just en förvaringsplats för bilarna. I värsta fall blir det en trist förvaringsyta där saker som inte får plats i huset göms undan. Eller så har man i en svag stund godkänt att en släkting kan ställa av halva sitt bohag där efter att ha flytta till ett mindre hus.

Men med lite fantasi och en del arbete går det ju att göra praktiskt taget vad som helst med ett garage. El är oftast redan indraget och vatten och avlopp kan fixas. Är det inte redan uppvärmt kan även det ordnas lätt. Så ring släktingen och be att hen fixar ett Shurgardförråd, och låt bilen stå kvar på uppfarten, för nu ska det bli ordning och reda av i garaget.

Garageportar som funkar

En första sak tänka på när man vill utnyttja garaget till något annat än bilparkering är att installera en garageport som inte tar någon plats inåt. Till exempel en takskjutport, som rullas upp i taket som en jalusi. Det är också viktigt att garageporten har ett lågt u-värde, dvs att den isolerar bra. Portar av stål med isolering är at föredra. Ska rummet användas som bostad, och det går att komma åt garaget från huset, är det bäst att sätta igen garageöppningen helt, men annars är en garageport mycket praktisk att ha kvar för att enkelt kunna flytta saker in och ut. Några sådana kan du kika på här.

Replokal/Musikstudio

Den musikintresserade ser naturligtvis chansen att inreda garaget till en replokal eller musikstudio. Många band har startat sina karriärer i garage och har man musikälskande barn är det ett paradis för dem att ha tillgång till en fullt utrustad replokal och inspelningsutrustning. Att repa med ett band i ett garage kan bli högljutt, se därför till att isolera väggarna lite extra och finns det fönster bör de vara treglas. När bandet ska på turné är det smidigt att svänga upp garageporten och lasta ut grejerna till turnébussen.

Hobbyrum/Verkstad

Den klassiska lösningen i Stockholm, och hela Sverige med för den delen, och det antagligen vanligaste användningsområdet för garage, bilförvaring inräknat. Här får alla verktyg, snickerimaskiner och arbetsbänkar plats för att kunna bygga i princip vad som helst. Vill man bygga upp en gigantisk modelljärnväg finns ingen bättre plats än garaget, likaså om man vill ha en verkstad för att meka med cyklar eller elektronikutrustning, eller varför inte sätta in en gammal vävstol och börja väva mattor? Det är intresset hos familjemedlemmarna som styr, och ett garage är ofta tillräckligt stort för att alla ska få plats.

Gym

Den moderna hobbyn, att gymma, är naturligtvis idealisk att utöva i ett garage. Här är det viktigt med ventilationen, eftersom gymverksamhet genererar en del värme. Har man platsen sätter man så klart in ett bastuskåp och en duschkabin så är träningslyckan fulländad.

Extrarum

Om man kommer åt garaget från huset kan man faktiskt sätta igen garageporten och inreda garaget till ett extra sov- eller lekrum. Perfekt för dem som har ett nästan vuxet barn eller många små som gill ar att leka vilt. Är väggarna tunna kan man isolera och sätta upp träpanel eller gipsplattor och tapet. Golvet kläs med fördel med en modern heltäckningsmatta, eller keramikplattor med golvvärme under. Det behövs inget bygglov för att inreda garaget som bostad, eftersom garage i sig redan räknas som boendeyta. Antagligen det alternativ som höjer värdet på huset mest.