Säkerhet

Skaffa rätt brandskydd till företaget

Frågan om brandskydd är av en sådan dignitet att den, på ett eller annat sätt, berör oss alla. Ser man till dig som vanlig bostadsägare så kommer ditt brandskydd att handla om två självklara saker: en brandvarnare och en pulversläckare.

Kompletterar du detta med exempelvis en säkerhetsdörr – anpassad även för att stå emot eld och livsfarlig rök – samt en brandfilt så har du också gett dig och din familj goda chanser att överleva om det skulle börja brinna i er bostad – eller i fastigheten ni bor i.

Ser man till företag, organisationer och föreningar så ökar kraven på vad som bör inkluderas i ett brandskydd. Utöver exempelvis larm och brandsläckare så kan även exempelvis rökluckor, tydliga anvisningar mot nödutgångar samt exempelvis brandgardiner vara exempel på ett effektivt brandskydd som kan rädda liv. Här handlar det emellertid även om ett mer förebyggande arbete där exempelvis brandisolering och brandskyddsmålning är två tydliga detaljer som kan både förhindra att en brand tar vid – och förhindra att en sådan sprider sig om den väl startar.

Kunskap ska sätta sig i ryggmärgen

En annan viktig del av ett effektivt brandskydd handlar om att ha rätt rutiner. Vill man vara riktigt säker så handlar det inte bara om att exempelvis en brandsläckare och hur en sådan hanteras.

Det handlar även om att upprätta en plan för hur man ska agera i samband med att en brand startar. Var ska alla samlas? Hur evakuerar man? Vem larmar räddningstjänsten och hur ska exempelvis en inräkning av alla anställda ske? Genom att ha en plan för allt detta så vet man också hur man ska agera i samband med ett skarpt läge. Därför är det också – som med allt annat – viktigt att man tar sig tid att öva på allting och, på samma sätt som vid en skola, genomför övningar med jämna mellanrum.

Med allt detta bör man ta professionell hjälp. Att anlita ett företag specialiserat på brandskydd är något som gör skillnad. Inte nog med att de åtgärder som presenteras för er också är skräddarsydda mot era behov och efter lokalernas utformning så handlar det även om att ni får hjälp med det långsiktiga arbetet. Att det börjar brinna är ingenting man räknar med, men olyckor händer – och just vid en brand är det extremt viktigt att A) alla vet vad som gäller och B) att det finns ett effektivt brandskydd.