Allmänt

Fallskyddsutbildning som ger behörighet

Fallskyddsutbildning som ger behörighet

Lagen kräver att de som arbetar på en höjd av två meter eller högre ska ha fallskyddsutbildning om det finns risk för fall. En utbildning som utförs både digitalt och på plats fyller de kraven.

En fallskyddsutbildning är en billig och klok åtgärd för att förhindra onödiga skador och risker i arbetet. Utbildningen består av en teoretisk och en praktisk del.

Den teoretiska delen innehåller information om lagar, föreskrifter och den skyddsutrustning som finns. När man är klar med teorin övergår man till de praktiska övningarna.

Den praktiska delen är lärarledd. Den innehåller övningar där man tillämpar den teoretiska delen av utbildningen. Man lär sig och prövar användning av säkerhetsutrustning.

En fallskyddsutbildning där man gör teori på distans och övar gemensamt

Genom en digital portal kan man göra den teoretiska delen av kursen på distans. Man läser in och redovisar kunskaper i sin egen takt och får sedan möjlighet att tillämpa det man lärt. De praktiska momenten övar man tillsammans.

På detta sätt blir det möjligt för alla att få tillgång till utbildningen utan att behöva resa bort på kurs. Även om man gått fallskyddsutbildning tidigare behöver man repetera med jämna mellanrum och det är ett bra sätt att skapa gemenskap på arbetsplatsen.

Den praktiska delen leds av lärare med lång erfarenhet av arbete på höjd. Tillsammans med sina arbetskamrater provar man skyddsutrustning och övar att använda den.

Utbildningen kan utföras på arbetsplatsen och anpassas till de förutsättningar och behov som finns där. Det finns också möjlighet att utföra de praktiska övningarna i en mobil övningsanläggning. Läs mer om fallskyddsutbildning på denna sajt: fallskyddsutbildning.net