Bygg

Kontrollansvarig Stockholm – utse rätt person

Kontrollansvarig Stockholm – utse rätt person

I samband med att man ska bygga nytt – eller göra någon typ av tillbyggnad som kräver ett bygglov – så kommer man också, som byggherre, att vara tvungen att utse en kontrollansvarig i Stockholm. Vid en första anblick kan detta te sig som en onödig utgift, en slags gammaldags byråkrati och ett orimligt krav. Men, ser man saken på rätt sätt så inser man snart att en kontrollansvarig i Stockholm är en väldigt viktigt del i att säkerställa ett säkert och kvalitativt bygge.

Vad gör då en kontrollansvarig i Stockholm och vad ska man som byggherre tänka på i samband med att man ska utse en sådan? Det som åligger en kontrollansvarig är bland annat att delta i tekniska samråd med Byggnadsnämnden, besiktiga och kontrollera projektet samt att upprätta en kontrollplan som sedan också måste följas.

Vad gör en kontrollansvarig i Stockholm?

Att kontrollplanen verkligen följs är även det en uppgift som sköts av en kontrollansvarig som genom regelbundna kontroller – både anmälda och oanmälda – ser till att entreprenören följer de lagar och regler som finns och som finns inkluderade i kontrollplanen. I samband med att projektet når vägs ände så skriver en kontrollansvarig en rapport, gör en slutbesiktning och deltar även vid den besiktning som görs av Byggnadsnämnden.

En annan viktig del handlar om att din KA i Stockholm också fungerar som lite av din förlängda arm – hen kommer att vara en viktig länk mellan dig, kommunen och exempelvis det företag du anlitat för att bygga. I många fall blir en kontrollansvarig i Stockholm därför ett viktigt stöd och bollplank genom hela byggprocessen.

Utse kontrollansvarig i Stockholm – tänk på detta

Vad du ska tänka på då? Baserat på det senare så är det viktigt att du känner dig trygg med den person du utser till kontrollansvarig. Du ska känna att det finns en kommunikation er emellan och du ska känna att du kan lita på denne – även om det stormar lite.

En annan viktig sak som du absolut inte får glömma bort är att din KA ska ha en oberoende ställning till dig. Du kan således inte utse din pappa, svåger eller en anställd på ditt företag för uppgiften.