Solceller

Solceller ger egen elproduktion

Om du bedriver verksamhet som lantbrukare, måste du ständigt jaga kostnader. Varför inte placera solceller på dina ladugårdstak och producera egen el?

Du driver ett lantbruk med mjölkproduktion och vegetabiliska odlingar. Att vara beroende av väder och vind har du vant dig vid och det kan du inte göra mycket åt. Det hjälper inte heller att klaga på mjölkpriset eller kostnader för insatsvaror som gödsel med mera. I praktiken bestäms sådant av världsmarknaden och den rår du inte på. Men dina kostnader för elektricitet kan du påverka!

I ditt lantbruk har du en rad olika installationer som kräver el, Du har investerat i flera mjölkrobotar, där korna går in och ut på tider som passar dem. Nyfödda kalvar gillar att bli uppvärmda av en värmelampa. Och naturligtvis drivs utrustningar för utfodring av en elmotor.

Solceller på mark eller tak

Du bestämmer dig för att göra något åt dina kostnader för el. Du jobbar ju inom en “grön” näring och varför inte investera i solceller och börja generera egen el, tänker du. Vid möte med kollegor i branschen har du blivit tipsad om företag som levererar kompletta anläggningar, bland andra Solarwork.

Du kontaktar en leverantör och tillsammans reder ni ut förutsättningarna för solel. Du har ladugårdstak som ligger i bra väderstreck för ljusinstrålning. De skyms inte heller av träd eller skorstenar. Men du har också en stor tomtyta som du inte använder. Där skulle du kunna placera en mindre solcellspark. Enligt din investeringskalkyl kommer den att generera el för hela gårdens elförbrukning och mer därtill.