Bygg

Byggfirma Stockholm – ta hjälp med renoveringen

Byggfirma Stockholm – ta hjälp med renoveringen

Funderar du på att renovera i ditt hem i Stockholm? Du är långt ifrån ensam. Många idag har lagt om sina prioriteringar. Från att exempelvis velat resa, köpa bilar eller spendera pengar på nöjen så väljer man idag att investera mer i sig själv och att skapa det hem man drömmer om. Det är bra och en stor del av förklaringen ligger givetvis i det faktum att vi i spåren av pandemin – med hemmajobb, exempelvis – kunnat se över våra bostäder på ett mer grundligt sätt. De brister vi sett och det vi stört oss på är de saker vi väljer att renovera.

Det som emellertid måste övervägas i samband med renoveringar handlar om att anlita en byggfirma i Stockholm. Vissa projekt kan man sköta på egen hand – och lyckas ganska bra med. Andra projekt bör ske med hjälp av professionella utförare. Och, det finns även gällande de enklare projekten några saker att tänka på. Vi går igenom några vanliga misstag som sker:

  • Fel planering. Privatpersoner är överlag dåliga på att räkna på hur lång tid det de facto tar att renovera. Även om det handlar om att bara måla om så räknar man inte med att det krävs ett grundarbete och att exempelvis färgen ska strykas på i flera varv – men torktid emellan. Detta skapar slarv och det handlar även om att många inte har den tiden som krävs. Man har ett heltidsjobb, man kanske har barn och de få luckor som finns vill man lägga på annat. Att renovera kräver fullständig dedikation till uppgiften.
  • Brister i kunskap. Ett annat vanligt misstag som kostar både tid, kraft och pengar handlar om att man inte riktigt vet var man ska börja, hur nästa steg ska se ut och vilka verktyg och maskiner som behövs. Detta gör att man tvingas åka flera gånger mellan hemmet och byggaffären och att man alltid glömmer någon väsentlig del. Utöver detta så kan man även se att problem kan ske i samband med rivningen. Folk tenderar att glömma bort att allt det gamla måste bort också – och på ett säkert sätt.
  • Fel i utförandet. Vissa problem kan maskeras och blir inte alls lika synliga. Andra misstag kommer dock att vara fullt synliga och svåra att inte lägga märke till. Ser man dessutom till exempelvis större renoveringar så kan misstag leda till skador som kräver en massa extra kostnader för att reparera. Skräckexemplet handlar här om fukt- och vattenskador som uppkommer i samband med köks- och badrumsrenoveringar.

Välj en trygg byggfirma i Stockholm

De punkter vi ovan gick igenom pekar, enligt oss, i en riktning och detta i form av att man bör ta professionell hjälp och anlita en byggfirma i Stockholm. Det beslutet är att anse som en investering som både ger ett bättre resultat och som tar bort riskerna för framtida skador ur ekvationen.

Med tanke på att man idag har möjlighet att använda Rot-avdraget och anlita en byggfirma i Stockholm med en skatterabatt motsvarande 30% av den totala arbetskostnaden så finns det även ett ekonomiskt värde att ta hänsyn till. Och, inte sällan så kan man även få ganska fina rabatter på material om man väljer en professionell byggfirma.

Det finns all anledning att se över ditt hem och planera olika renoveringar för att skapa en bättre trivsel – men det finns egentligen väldigt få skäl till varför du själv ska hålla i hammaren. Med en professionell byggfirma i Stockholm så når du målet på ett smidigare sätt.