Renovering

En fasadrenovering i Stockholm kan ge sänkta energikostnader

En fasadrenovering i Stockholm kan ge sänkta energikostnader

Funderar ni på att renovera fasaden på ert hus i Stockholm? I så fall kan det vara bra att ta ett helhetsgrepp och även tänka på energibesparande åtgärder. Här kommer några smarta tips.

En välmående fasad skyddar huset mot fukt och väta som annars kan ta sig in och ställa till stora problem. Därför är det viktigt att med jämna mellanrum se över fasaden och underhålla och renovera den när det behövs. Hur ofta man behöver renovera fasaden kan skilja mellan olika hus och fastigheter och beror främst på om det är en träfasad, tegelfasad eller en putsad fasad. Generellt brukar man säga att en tegelfasad behöver underhållas ungefär vart sjuttionde år. En putsad fasad kan däremot behöva ses över vart fyrtionde år medan en träfasad klarar ungefär tio år.

Fasadrenovering som följer husets arkitektur

Det är inte så ofta man renoverar fasaden i Stockholm och det kan därför vara smart att samtidigt se om man även kan utföra vissa energibesparande åtgärder. Beroende på fastighet och ytterväggar kan det ibland löna sig att tilläggsisolera väggarna. En stor del av värmen försvinner också ut genom dåliga fönster. Därför kan det vara smart att renovera eller byta ut dåliga fönster i samband med att man renoverar fasaden. Det finns byggföretag som är specialiserade på fasadrenovering och fönster och även takomläggning. Viktigt är dock att man anlitar ett byggföretag som tar hänsyn till husets arkitektur och som kan utföra renovering med både klassisk och modern teknik. Läs mer om fasadrenovering på denna webbsida: https://www.fasadrenoveringstockholm.net/