Bygg

Grunden är viktig

Grunden är viktig

Att marken vi bygger på är bra är viktigt, men det är väldigt sällan att det bara sker sådär. Därför är det viktigt med markarbeten och att det sker på ett korrekt sätt. Läs mer här om detta!

Grunden är det som är viktigast. Utan en bra mark kommer du inte att kunna bygga ett hus, och vårt samhälle är uppbyggt på bra markarbeten. Om du planerar att bygga ett hus, ett nytt garage, eller om du kanske vill bygga en pool så krävs markarbeten. En mark som inte är stabil nog kan sluta helt i katastrof då det kan orsaka svåra personskador. Markarbeten pågår året runt i hela Sverige. Det är ett viktigt jobb som gör att vi kan fortsätta att bygga på vårt samhälle.

Ta hjälp med markarbeten

Det finns vissa markarbeten du kan göra själv. För mindre jobb i trädgården kan du göra markarbetet själv om du har en förkunskap. Men för större jobb, som att bygga en pool, krävs det dock professionell hjälp för att det ska bli rätt. Att utföra markarbeten är inget du kan eller borde göra själv. Det finns mycket som kan gå fel då du kan råka ta sönder ledningar som redan finns i marken. För att utföra markarbeten krävs det också ofta stora maskiner. Är du en privatperson kan du använda dig av rot-avdraget. Du får då ett skatteavdrag som ligger på 30 procent av kostnaden. För att du ska kunna använda dig av detta måste du använda dig av en firma som har F-skatt. Läs mer om markarbeten på denna hemsida: markarbetenstockholm.nu