Allmänt

Narkotikabrott av olika grader

Inom området narkotikabrott finns det olika grader av hur allvarligt brottet är. Det är något som kan avgöra hur domen faller och hur straffet kommer se ut.

När ett brott har anmälts så sker en utredning, som då och då kan landa i en rättegång. Det beror på hur allvarligt man anser att brottet är och vilken bevisning man kan lägga fram. För man vill veta att det kan bli en dom gällande brott, om man tar upp rättens tid.

Vad som är ett narkotikabrott kräver en juridisk kunskap för att kunna avgöra. Det är också något som ändras då och då. Kanske har det kommit en ny typ av narkotika eller så ser man annorlunda på hur allvarligt innehavet är. Det kan även vara så att en viss mängd anses laglig medan en större mängd anses vara handel och därmed olaglig.

Dömd för narkotikabrott

Straffskalan för narkotikabrott sträcker sig från dagsböter till ganska långa fängelsestraff. Det beror på hur allvarligt brottet är, men också ifall det är ett brott som man har dömts för förut. Och det är tyvärr även vanligt att narkotikabrott hamnar som en del i flera brott som man är misstänkt, och kan bli dömd, för.

Som dömd för ett narkotikabrott kan man även få andra påföljder än fängelse, eller tillsammans med fängelse. Det kan handla om att man ska få vård för att kunna sluta sitt missbruk eller att man kan bli placerad i ett annat hem, om man är dömd som ung.