Allmänt

Vad gör man på SFI? | Vad innebär etableringsprogrammet?

Vad gör man på SFI? | Vad innebär etableringsprogrammet?

Läs SFI i Stockholm eller på en annan plats i Sverige. Kom in snabbt och lätt i det svenska samhället med rätt språkkunskaper. Läs mer här!

Vad gör man på SFI?

SFI är en förkortning av svenska för invandrare och är en språkutbildning i svenska för de som invandrat till Sverige av olika anledningar. Det finns tre olika studievägar när man skall börja på SFI. Vilken man börjar med är individuellt och beror delvis på hur mycket studievana man har sedan innan. 1 är för dem med låg studievana medan 3 är för de som är vana att studera. Studievägarna består sedan av ett antal kurser. 1 består av kurserna A, B, C och D, studieväg 2 innefattar kurserna B, C och D, studieväg 3 utgörs av kurserna C och D.

På SFI ges de studerande möjlighet att utveckla:
– sin förmåga att skriva, läsa, förstå, prata och samtala på svenska

  • sin förmåga att anpassa språket till varierande situationer och syften
  • ett bra uttal på svenska
  • insikter i hur man lär sig ett annat språk
  • inlärningsstrategier för att kunna fortsätta språkutveckling,
  • sin förmåga att använda digital teknik
    • källkritik

De som är folkbokförda i Sverige, har fyllt 16 år och saknar kunskap om i det svenska språket kan studera SFI i Stockholm. Det är en bra grund för att sedan kunna studera vidare eller arbeta. SFI är kostnadsfritt då det betalas av kommunen och staten genom skattemedel.

SFI går att kombinera med ett annat arbete eller studier. Du kan antingen läsa SFI på heltid, det vill säga 40 timmar i veckan eller på deltid. Det går även att studera SFI på distans. Den som slutför D kursen får en bonus på 12000 kronor som inte påverkas av andra stöd eller bidrag. Det finns SFI i Stockholm och i de flesta städer och kommuner i Sverige.

Vad innebär etableringsprogrammet?

Etableringsprogrammet är ett program som finns hos Arbetsförmedlingen. Det består av individuellt utformade insatser, stöd och skall kombineras med att personen som går programmet aktivt söker arbete.

Målet är att den som deltar i etableringsprogrammet fort ska lära sig det svenska språket, hitta ett arbete och klara att försörja sig själv. Man kan delta i etableringsprogrammet om man är 20 – 65 år gammal och nyligen har fått uppehållstillstånd som flykting, skyddsbehövande eller anhörig

Arbetsförmedlingen ser till att den som kan och vill får en plats i programmet och sedan ansöker man om ersättning från Försäkringskassan för den tiden som man deltar i programmet. Till exempel kan man läsa hundra procent på SFI under den tiden.
Man får 308 kronor per dag när man går etableringsprogrammet. Har man barn eller bor ensam kan man ha rätt till vissa tillägg vilket gör att ersättningen blir högre.