Allmänt

Brandskyddsmålning – en viktig del av ert brandskydd

Brandskydd är en viktig del av varje företags- och organisations verksamhet i Sverige. Man måste upprätta en plan för vad man ska göra i händelse av brand – och man måste också ha verktyg för att både klara av ett arbete med evakuering samt för, i den mån det är möjligt, förhindra och släcka branden.

Genom att ta kontroll över frågan om brandskydd så kan man rädda liv. Ingen tänker sig att det ska börja brinna, men om det gör det – då är det också viktigt att man vet vad som gäller.

Ett brandskydd för många handlar om mer aktiva lösningar. Man har exempelvis rökluckor, man har larm och man har både brandfiltar och brandsläckare. Utöver detta så har man också tydliga anvisningar – som även fungerar i mörker – som visar var nödutgångar finns och som därigenom också kan bidra till en säker evakuering av alla som befinner sig i lokalen. Det finns emellertid också ett mer förebyggande brandskydd som gör att en brand A) kan förhindras och B) kan isoleras och hindras från att spridas.

Så fungerar en brandskyddsmålning

En brandskyddsmålning är ett ypperligt exempel på en preventiv åtgärd som kan rädda liv i slutändan. En brandskyddsmålning kan ske på olika ytskikt – trä eller exempelvis stål – och vid händelse av brand så löses färgen upp och ett skumlager bildas. Detta lager förhindrar i sin tur både flammor och hetta från att nå exempelvis byggnadens konstruktion.

En brandskyddsmålning för ökad säkerhet är alltså något som rekommenderas och viktigt då är också att den utförs av proffs. Vilket inte innebär en målare – utan ett företag som är specialiserat på just brandskydd och som kan ta sig an projektet med sin unika kunskap i bagaget.

Det man ska veta gällande brandskyddsmålning är nämligen att det handlar om en uträkning där mängden färg måste anpassas mot både yta och mot vilket material som ska skyddas. Minsta fel kan innebära att skyddet blir sämre än förväntat och att effekten uteblir. Rätt hanterat och rätt applicerat så är en brandskyddsmålning en av de bästa preventiva brandskydd som finns.