Bostad

Sanera radon i Stockholm

Sanera radon i Stockholm

Allt som är skadligt eller giftigt bör avlägsnas från våra bostäder. Det är mycket vanligt att sanera hus från radon i Stockholm. Bara ring en expert på det.

Om du vet om eller misstänker att det finns radon i ditt hus, ska du inte låta tanken bero, utan kontakta ett företag som kan göra radonmätningar. När det gäller luften vi andas kan man inte vara nog försiktig, och om du tänker sälja ditt hus är det bra att du kan visa att en sådan besiktning är gjord.
Det har funnits radonbidrag att söka hos Länsstyrelsen för sanering i hus där det finns höga halter av radon, men det beror på hur tillgången är på medel, och därför blir det inga bidrag om det saknas pengar. Kolla upp de aktuella reglerna och se om du är berättigad till något ekonomiskt stöd.

Radon är osynlig och luktfri

Radon är en radioaktiv gas som kan följa med i betong och andra byggmaterial. Det är en giftig gas, men oftast är inte halterna så höga. Sanering behövs när det är höga värden av radon i huset. Man kan få ner radonhalten om man vädrar ordentligt och ser till att fläktar och ventilationsanläggningen fungerar bra.
Är du osäker på frågan bör du anlita experter som kommer och mäter åt dig. Du bör också göra en kontroll av ventilationen. Det är en vanlig åtgärd att mäta radon i Stockholm, och precis som med asbest och andra ämnen vi inte mår bra av, måste man sanera bort det.