Barnbloggen

Vad innehåller en handledarkurs?

Oavsett om du går en handledarkurs i Stockholm, Malmö, Borås eller någon annan stad kommer de att innehålla ungefär samma saker. Körskolorna har en gemensam plan att hålla sig efter, med ett antal saker som övningskörare och deras handledare bör känna till.

Med det sagt finns en del utrymme för egna reflektioner från lärarna, och olika trafikskolor kan lägga upp undervisningen på olika sätt. En handledarkurs hos en trafikskola i till exempel Stockholm kan skilja sig från en annan i samma stad, just på grund av det. Här går vi dock igenom det som de måste ha med.

Mål för körkortsutbildning samt regler för övningskörning

Under handledarkursen kommer ni att få lyssna kring kursplanen, dess innehåll och målen med densamma. Vidare går man igenom vilka regler som gäller för övningskörningen. Bland annat tar man upp det juridiska och moraliska ansvar som handledaren har. Man förbereds även till viss del inför förarprovet – krav och bedömningskriterier för det tas upp. Läraren ska även rådgöra kring hur elever och handledare kan få ytterligare information kring övningskörning och utbildningen till ett körkort.

Att planera övningskörandet

En viktig del i övningskörandet är att samordna det privata körandet med den hos bilskolan. Generellt gäller att man inte bör ”tjuvstarta” med alltför många moment med sin privata handledare. Många rekommenderar att man gör momenten hos bilskolan först, för att sedan göra det privat.

Det här är kanske särskilt aktuellt när det gäller lite större utmaningar, så som att köra i centrala Stockholm till exempel. Under rusningstid i Stockholm ställs det ganska höga krav på föraren, och det kan då vara bra att gå igenom det första gången med en erfaren instruktör.

Vidare kommer ni att få lyssna till hur övningskörningen kan struktureras och planeras i allmänhet. Bland annat ges ni mer generella tips hur praktik och teori tillsammans kan integreras i utbildningen. Här tar man även upp vilken utrustning som krävs, och hur det egentligen ligger det till med övningsfordon.

Säkerhet

Säkerhet är en viktig del i en handledarkurs. Här kommer man att ta upp farorna det innebär när någon ska börja köra bil. Lärare kommer även att resonera med deltagarna i kursen i många frågor. Ett diskussionsämne kan vara varför handledare och elev kan uppfatta en och samma trafiksituation på vitt skilda sätt. Man brukar även tala om yngre bilförares inblandning i olyckor och risker kring hastighet, alkohol och trötthet.

Det kan givetvis finnas vissa lokala variation här. Går du en handledarkurs i Stockholm kan de ta upp typiska exempel eller faror i staden. Om kursen hålls i landsbygden kanske man trycker än mer på landsvägskörning och farorna med dessa (även om dessa tas upp i Stockholm också givetvis).

Barnbloggen

Tänk på detta innan du ansöker om ensam vårdnad

Ensam vårdnad är det något att sträva efter? De flesta domstolar verkar inte tycka det. De brukar som princip döma till att barn ska ha två vårdnadshavare när det väl blir en rättslig tvist mellan två föräldrar där båda vill ha gemensam vårdnad om ett barn. Ofta, inte alltid har en tvist i domstol föregåtts av en segdragen tvist om det mesta som rör barnens, annars ha de det inte tagit till en civil domstol, vilket alla tvister som rör barn är. Det är inte ett brottmål, då man inte ska bevisa att den eller den personen har begått ett brott och är kriminell. Det är alltid ett nederlag när två föräldrar som förhoppningsvis en gång var kära i varandra och fick barn, tvistar om vem som ska ha vårdnaden om barnet. Det är synd om barnet och det är synd om föräldrarna.

Innan tvist i tingsrätten har kanske en eller fler utredningar skett

Innan föräldrarna har kommit till en civilrättslig tvist, har de oftast genomgått någon slags utredning, gjord av socialtjänsten. När ett par föräldrar blir föremål för en utredning hos socialtjänsten krävs det att någon har gjort en anmälan om att ett barn riskerar att fara illa, eller så har domstolen begärt en vårdnadsutredning om barnens vårdnad, boende och umgänge. En vårdnadsutredning syftar till att ta reda på vem av föräldrarna som är lämpligast att fortsätta vara det och vem av dem som inte längre ska det.

Det som många socialtjänster missar att göra är att ta in barnperspektivet. Det är något som står på pappret, men alltför få socialtjänstemän ber att få prata med barnet, antingen kan de själva göra det eller be professionella personer, som till exempel barnpsykologer att hjälpa till med en kommunikation och bedömning av barn. Alltför ofta händer det att socialtjänsten enbart pratar med föräldrarna. Då är det den förälder som är mest vältaligt och som lyckas charma socialtjänsten som får vårdanden om barnet och missar själva deras grundläggande uppgift; att skydda barn mot någon förälder som riskerar barnets uppväxt, mentala och fysiska hälsa. I utredning efter utredning fattas barnperspektivet. I de flesta fall har ingen pratat med barnet som det är frågan om, eller så har de gått tillväga på ett helt regelvidrigt sätt.

Socialtjänsten missar att de kan bli manipulerade

Socialtjänsten missar det faktum att de familjer som en gång kommer i kontakt med socialtjänsten oftast är familjer som faktiskt har problem, antingen i form av misshandel, övergrepp, missbruk eller psykiska störningar eller sjukdomar. Vanliga, ”normala” föräldrar kan hantera tvister och komma överens på egen hand. Det är fall där de inblandade inte är det, som det blir tvister, utredningar och anmälningar till socialtjänsten. Då gäller det att de är kompetenta nog för att inse att de kan bli manipulerade, charmade och slutar vara objektiva. Då missar de att faktiskt skydda barn. Läs mer om hur det kan gå till när man ansöker om ensam vårdnad om barn: http://www.ensamvårdnad.org.

Bygg, Renovering

Checklista för dig som ska anlita en takläggare

De gånger man anlitar en takläggare är det i många fall för ganska stora jobb. Inte sällan är det arbeten i tiotusentals-, eller till och med hundratusentalskronorsklassen. Således är det värt att lägga ned tid på att verkligen hitta en takläggare man känner förtroende för. Större urval har man i lite större städer, givetvis. Du som bor i Uppsala har till exempel fler att välja mellan än du som bor i Jokkmokk. Samtidigt bör urvalet inte påverka bakgrundskollen. Här finns ett par saker som är bra att kolla på innan du anlitar en takläggare.

Be om ett avtal

Många tvister med takläggare och hantverkare av andra slag hade enkelt kunnat undvikas genom att helt enkelt signera ett avtal. Avtalet bör bland annat innehålla överenskommet pris (eller timpris, beroende på överenskommen prismodell), takläggningens omfattning och en tidsplan. Se till att inte skriva med svävande formuleringar som kan tolkas på flera olika sätt. Försök att specificera detta så noggrant som det bara går.

Något annat att fästa på papper är vem som står för resekostnader. Bor du i Tierp men anlitar en takläggare från söder om Uppsala? I sådana fall kan dessa kostnader läggas på fakturan om inget annat överenskommes. Även städning och material är bra att få med i avtalet.

F-skattsedel

Något annat att ta hänsyn till är huruvida takläggaren har en F-skattsedel. Har de detta, kan det ses som ett bevis på att de är de själva – och inte du – som ansvarar för att betala in skatter för arbetet. Det här är att rekommendera och också det som de allra flesta föredrar. Ett undantag kan vara om du skulle hitta en takläggare med särskild kompetens eller erfarenhet, där det kan vara värt besväret med det extra pappersarbetet.

Kontakta Kronofogden

Innan du bestämmer dig för vilken takläggare du ska anlita kan det vara bra att ha kontakt med Kronofogden. Därigenom kan du se om firman har några skulder, eller om de tidigare gått i konkurs.

Att anlita en firma med stora skulder är riskfyllt, av förklarliga skäl. Om det är ett stort arbete som påbörjas, finns en risk att de hinner gå i konkurs innan det är slutfört. Vidare är det ett tecken på hanteringen av ekonomin – och därmed dina inbetalningar som kund – inte är på topp. Hur hård man är i sin bedömning är upp till var och en. En mindre summa skulder som återbetalas är inget ovanligt, och kanske inte heller något som man bör döma ut firman för. Om det däremot är mycket stora skulder finns en risk att en konkurs är stundande.

Snabba tips

 • Ta in flera offerter genom offertsidor. En sökning på till exempel ”takläggare Uppsala offerter” (där Uppsala byts ut mot din ort) ger dig träffar på tjänster som skickar ut din uppdragsbeskrivning till flera aktörer inom det berörda området, i det här fallet Uppsala.
 • Försäkringar. Kontrollera takläggarens försäkringar.
 • Eventuella tillägg. Kontrollera vad som tillkommer, om något. Få det gärna fäst på papper, så du inte får några överraskningar när fakturan kommer.
Okategoriserade

Fördelaktigt att hyra buss i Stockholm

Oavsett om man som större sällskap ska besöka Stockholm eller åka från vår svenska huvudstad så finns det ett värde i att se över de logistiska alternativ som finns. Vi upplever att många tar dessa lite för givet. I synnerhet de som besöker Stockholm och exempelvis ska delta – som företag – vid en större konferens.

Givet naturligtvis var man ska bo, var hotellet ligger och var själva konferensen ska äga rum. Handlar det om två platser innanför tullarna så brukar de kommunala alternativen vara bra lösningar och – faktiskt – vara mer effektiva än exempelvis taxi. Inte sällan så handlar dock konferenser om att man måste ta sig en bit från staden och att man som företag gärna (av förklarliga skäl) också vill bo lite mer centralt. Här uppstår alltså ett logistisk problem: hur transporterar man en större grupp människor från punkt A till punkt B – vid upprepade tillfällen och med specifika tider som måste passas?

Bästa lösningen är att hyra en buss och låta ett bussbolag sköta all transport. Ni kan, som företag, hyra en buss och få en mer effektiv konferens genom detta. Ni kommer fram i tid, ni åker bekvämt – och på ett miljövänligt sätt – och ni kan anpassa resorna utifrån era behov: behövs det mellanmål, ska dryck ingå och ska ni utvidga resorna även till andra punkter – restauranger, sevärdheter och turistattraktioner?

Kort och gott; att hyra buss ger er bättre möjligheter att se Stockholm och, framförallt, ta er fram på ett smidigt sätt. Ni kan även ordna så att ni redan vid Arlanda blir upphämtade och att ni även kan bli avsläppta i god tid vid flygplatsen blir avlämnade för er avresa.

Hyra buss för att åka från Stockholm?

Även för Stockholmsbaserade företag/större sällskap så finns ett värde i att hyra buss snarare än att åka exempelvis tåg- eller flyg om man ska till någon annan stad. En bussresa stärker moralen och kan vara en väldigt trevlig sak att inleda exempelvis en kick-off med. Det bästa är dock följande: om ni väljer att hyra en buss för att exempelvis åka till fjällen så kommer ni att komma hem i en dräglig tid.

Avresan sker då ni vill – inte enligt de givna tidtabeller som finns – och ni slipper sitta och vänta in att någon i sällskapet ska bli körduglig (om ni väljer att åka i egna bilar). Det finns definitivt ett värde i detta.

Men, kostar inte chauffören extra och måste man inte betala för dennes uppehälle? Jo, men det handlar om en ganska blygsam kostnad om man jämför med vad tåg- och flygbiljetter till samtliga i sällskapet skulle kosta.

Läs mer här.

Barnbloggen

Planera din renovering för barnens skull

Många kastar sig huvudstupa in i olika projekt i syfte att få ett finare hem. I grunden så är detta naturligtvis bra, har man kunskapen och tiden så är en renovering något som ger mersmak, som höjer livskvaliteten och som ger mer värde till bostaden. Det finns dock en risk i detta; en risk som många tvingats se i vitögat: att man saknar den tid som krävs för att hinna med den renovering man påbörjat.

Vi kan säga att du står inför att renovera ditt badrum i Stockholm och att du kastar dig rakt in i detta. Du river ut allt kakel, du har fixat allt material och du är riktigt laddad för att förverkliga de drömmar om ett nytt, fräscht badrum som du och din familj alltid haft. Det som sker är dock att du A) de facto har en familj med allt vad det innebär; barnen ska köras till skola och till olika aktiviteter, du ska handla, laga mat och du ska hinna med allt annat B) du har ett heltidsjobb och det innebär att den tid du kan lägga på renoveringen är ytterst begränsad.

Två faror finns i detta. Antingen så fuskar du dig genom projektet. Du vill, helt enkelt, bli färdig någon gång och tar genvägar vid varenda litet hörn. Eller också så ger du upp och låter tiden gå. En renovering är alltid roligare till en början; då det väl börjar ta emot lite så ger många upp. Och: man börjar då på ett annat projekt istället – något som förvandlar hela bostaden till en arbetsplats.

Det är också dit vi vill komma. Vi nämnde att du har en familj i Stockholm och att det till syvende och sist är de som får lida för att du tagit dig vatten över huvudet. Att bo i ett byggkaos går under en viss tid – drar det ut på tiden och börjar närma sig ett halvår så är det allt annat än godkänt. Man måste lära sig att ta ett steg tillbaka, göra en realistisk planering och – framförallt – ta hjälp där det behövs.

Anlita en rörmokare och välj delad entreprenad

Vi har all förståelse för att man vill göra saker och ting på egen hand. Det ger en bättre självkänsla och det föder en stolthet. Men behöver man verkligen göra allting? Vi anser att delad entreprenad är en bra utgångspunkt för privatpersoner som vill renovera. Du kan – vid denna badrumsrenovering – göra vissa saker på egen hand medan du anlitar yrkesmän – rörmokare och elektriker – för andra moment. Det här har några fördelar och om vi snabbt går igenom några enligt följande:

 • Du får kvalitet. I Sverige så uppgår den årliga kostnaden för att korrigera vattenskador till hisnande 10 miljarder kronor. Inte sällan så handlar det om att man som privatperson valt bort en rörmokare och gjort jobbet själv. Väljer du att anlita en rörmokare för din badrumsrenovering så kan du vara trygg med att allting sker enligt konstens alla regler – från dragning av vatten och avlopp till rena installationer. Rörmokare bör du anlita – en behörig elektriker måste du låta sköta allt som har med el att göra; även exempelvis golvvärme. Det är viktigt att poängtera.
 • Du får energi Om du ser att din rörmokare blivit klar med sitt så kommer du att få energi att göra det som, så att säga, är framdukat på ditt bord. Detsamma om din rörmokare väntar in något som du måste slutföra. En slags positiv stress föds i och med detta och skyndar – på ett positivt sätt – på projektet.

Det här är ett gott exempel på hur man kan planera en renovering på ett bättre sätt. Man gör det man själv klarar av och man tar in hjälp där det behövs. Det underlättar, snabbar på och gör att barn- och familj inte lider i onödan. Belöningen kommer snabbare och i form av en säker renovering dessutom.

Barnbloggen

Förändringar på gång om skyddade boenden för barnfamiljer

Hittills har det varit ganska så svårt när det kommer till barn som har varit, eller är utsatta för våld i sin familj. Barnminister Åsa Regnér (s) har insett (hoppas vi) att barn är särskilt utsatta när det kommer till familjer där våld dominerar barnens vardag. Och det behöver inte bara vara att barnet självt är utsatt för våldet, det kan vara bara mannen eller kvinnan som utsatt, men våldet påverkar barnet nästan lika mycket som om det var barnet självt som utsattes för våldet.

Utredning har gjorts om utsatt barn

Därför har Regnér tillsatt en utredning om ett utökat skydd av barn som växer upp i våldsutsatta miljöer. Nu är utredningen klar och regeringens utredare som heter Fredrik Lundh Sammeli har föreslagit ett förstärkt skydd för barnen. Han konstaterar att så många som cirka 3.000 barn bor i olika skyddade boenden, men har redan innan flytten vistats i en lång tid med våld.

Stora skillnader mellan kommuner

Problemet är, enligt regeringens egen utredning, att det finns stora skillnader i handläggningen av barn som behöver skyddat boende mellan kommunerna. Det blir som en rysk roulette om barnfamiljer som upplever våld i sitt hem, får någon hjälp alls att komma ur hemmet med våld, eller om de måste bo kvar med en våldsam familjemedlem. Om till exempel en kvinna blir utsatt för våld, blir det svårt för barn som följer med i flytten till ett skyddat boende att få den stöd och hjälp som de behöver under skolgången och för att få hjälp eller sjukvård.

Det som alltså är utredarens förslag är att

 • Det ska bli inskrivet i socialtjänstlagen att alla som är utsatta för våld får skyddat boende, vilket skulle i så fall ge att kommunerna blir så illa tvungna att ge hjälp till skyddat boende.
 • Det ska bli obligatoriskt för socialnämnden att följa upp vården av barn och ungdomar och se till att barnen får rätt till skolgång och hälsa- och sjukvård
 • Det måste finnas krav på att kvaliteten är tillräckligt hög på de skyddande boende som erbjuds den våldsutsatta familjen och att det ska krävas att boendet som erbjuds familjen har tillräcklig kompetens, bemanning och tillstånd för att bedriva boende.
 • De som jobbar med skyddade boenden och som tar emot barn måste kunna visa att de inte är dömda för något brott, innan de får anställning och jobba med det

Det viktiga är att en barnfamilj som har utsatts för våld eller övergrepp får skydd, hjälp, nytt boende men även ett psykologiskt stöd för att komma ur sin våldsamma situation

Barnbloggen

Asfalt – tåligt och flexibelt

Vi är omgivna av asfalt, inte minst i Stockholm. Bara i Stockholms innerstad är de drygt 1000 gatorna belagda med uppåt 35 mil asfalt. Asfalt som klarar tyngden av de tusentals fordon som dagligen fraktar varor och människor ut och in genom tullarna.

Det är mindre än 150 år sedan den första gatan i Stockholm asfalterades, men på den tiden har det hunnit hända mycket, precis som med samhället i stort. På många sätt kan man säga att asfalten möjliggjort stora delar av vår moderna historia, med den rörlighet och handel som den bokstavligen lagt grunden för. Idag är det en självklarhet att en ny väg ska asfalteras.

Lite historia

Faktiskt finns belägg för att asfalt använts som beläggning på vägar långt tillbaka i forntiden. I Bagdad på 700-talet f.Kr gjorde den rika tillgången på olja att man kom på ett sätt att blanda den med smågrus och få asfalt, som användes till att belägga vissa gator. Sedan har asfalten sporadiskt dykt upp genom historien. Den första gatan i Stockholm som asfalterades var Stora Nygatan, och året var 1876.

Det material som kom att användas för att klara den alltmer tunga stadstrafiken i början av 1900-talet var dock inte asfalt, utan gatsten. Kullerstensgatorna blev ett allt vanligare inslag på Stockholms gator (och är det i viss mån fortfarande, framför allt i Gamla Stan), och först på 50-talet började man på allvar asfaltera Stockholms gator.

Vad är asfalt?

Asfalt består av krossad sten som hålls ihop ihop av ett bindmedel. Fram till på 1970-talet användes tjära som bindmedel, precis som det gjort ända sedan perserna använde det på Bagdads gator. Numera används bitumen (som uttalas med betoning på u:et) som är ett bindmedel bestående av kolväten och framställs ur petroleum. Bitumen gör asfalten hållbar men också flexibel. Ju varmare det är, desto mjukare blir asfalten och i varma länder används en hårdare form av bitumen än i Sverige, eftersom vägarna annars blir för mjuk och det bildas hjulspår. Den asfalt vi använder i Sverige är anpassad till vårt klimat.

Användningen av bitumen har gjort asfalten mer miljövänlig, till skillnad från den variant med tjära som användes tidigare och som avgav miljö- och hälsofarliga kolväteämnen. Numera avges knappt några skadliga ämnen vid vägbeläggning med asfalt, och det mesta av det om utsöndras fångas upp med filter i maskinerna.

Hur asfalterar man en väg?

Som med mycken annan form av ytbehandling är ett noggrant underarbete av största vikt vid för att en asfaltering ska bli lyckad. En duktig asfaltsläggare ägnar största delen av tiden till underarbetet. Man börjar med schaktning och packar småsten med vält för att få en tät och jämn yta. Därefter lägger man ett materialavskiljande lager av till exempel geotextil, som hindrar fukt från att tränga upp. Efter det läggs ett grundlager, som kan bestå av asfalt. Eftersom asfalt är 100% återvinningsbart används ofta återvunnen, korsad asfalt som förstärkningslager under ytskiktet.

Därefter läggs asfalten ut. Nuförtiden sköts det mesta av asfalteringsmaskinen, men det är mycket viktigt att asfalten läggs ut i ett långsamt, jämnt tempo. Varma dagar kan temperaturerna vid asfaltering nå upp till 50-60ºC, vilket så klart ställer hårda krav på den som arbetar med asfaltering. Precis som med betong krävs att ytan lämnas orörd, minst några dagar men helst en vecka innan trafik tillåts på vägen.

Vägunderhåll

Man brukar räkna med att på en tungt trafikerad väg kommer ett nytt asfaltslager behöva läggas vart 6:e till vart 10:e år. På ytor där trafik inte förekommer, som till exempel innergårdar och skolgårdar, räcker det med att asfalten byts ut vart 20:e år ungefär.

Barnbloggen

Olika typer av städtjänster i Sollentuna

Att anlita ett städföretag för att få hjälp med städningen är något som blir allt mer populärt. I Sollentuna bor man ett stenkast från storstaden med allt som lockar och många här pendlar till och från jobbet, något som tar tid från hushållssysslorna.

Förutom det alltmer hektiska livet spelar även priset en stor roll; sedan RUT-avdraget infördes har det helt enkelt blivit mycket billigare att anlita städhjälp. Numera är det inte bara flyttstädning man unnar sig, att anlita hemstädning har blivit alltmer populärt, inte minst i Sollentuna.

Många fördelar

Det finns mycket att vinna på att anlita städhjälp. Man vårdar och minskar slitaget på sin bostad genom regelbunden städning. Har man någon som hjälper en får man tid över till annat, till exempel att koppla av i vardagsstressen, något som har stor betydelse för hälsan. En annan detalj som många kanske inte tänker på är att man faktiskt slipper kostnaderna för städprodukter, något som ofta kan bli ganska mycket pengar på ett år om man ska köpa in själv. Anlitar man ett städföretag ingår så klart allt städmaterial och tas med av städarna när de kommer och går.

Det finns lite olika typer av städhjälp, de flesta städfirmor brukar erbjuda alla tänkbara former av städning, inklusive kontorsstädning, vissa specialiserar sig på exempelvis hemstädning eller flyttstädning. Här i Sollentuna finns många mindre och mellanstora städfirmor som åtar sig regelbunden hemstädning eller andra typer av städinsatser. Normalpriset för en hemstädning i Sollentuna efter RUT-avdrag brukar ligga på mindre än 500 kronor, så det är definitivt värt att prova på.

Hemstädning

I en hemstädning ingår de städuppgifter man brukar sköta själv vid en veckostädning, till exempel dammsugning, moppning och normal rengöring av kök och badrum. Många städfirmor erbjuder abonnemang på hemstädning och som kund väljer man då hur ofta man vill ha hjälp med städningen. Det vanligaste är att man tar hjälp ungefär varannan vecka eller någon gång i månaden, men man kan så klart även få hjälp med städningen oftare än så. En hemstädning varannan vecka brukar dock räcka för att hålla ordning på torpet, om man är någorlunda noga med att plocka undan efter sig.

Storstädning

Någon gång då och då kan det vara bra att beställa en storstädning. Då görs en grundligare rengöring av hemmet och även dolda ytor städas, som till exempel ovanpå bokhyllor och inuti skåp och vitvaror. Har man en regelbunden hemstädning brukar det räcka med en storstädning ett par gånger om året för att hålla bostaden i gott skick.

Det är en skön känsla att komma hem till ett riktigt städat hem, och en storstädning är definitivt något man ska unna sig då och då.

Fönsterputsning

Fönsterputsning är ganska tidskrävande och ingår normalt inte i en hemstädning eller storstädning. Dock bör man låta putsa sina fönster en eller ett par gånger varje år, inte minst för den fräscha känslan som rena fönster ger. Att titta ut genom nyputsade fönster ger dig garanterat ett nytt perspektiv på tillvaron.

Flyttstädning

Flyttstädningen är den mest grundliga städningen av alla, och förutsätter att bostaden är helt tom. De flesta som flyttar väljer numera att anlita en städfirma för flyttstädningen. Man slipper då ett tungt och arbetskrävande arbetsmoment mitt i den värsta flyttstressen och undviker dessutom risken att städningen underkänns av den som flyttar in, något som kan leda till att du blir tvungen att göra om städningen.

Kontakta en städfirma i Sollentuna idag för att få hjälp med hemstädning eller andra typer av städtjänster, du kommer inte att ångra dig, här kan du kontakta en som är bra: hemstädningsollentuna.com

Barnbloggen

Markiser ger ett behagligare inomhusklimat

Många upplever att den miljö de vistas i inte är tillräckligt tillfredsställande och är något som hela hela tiden måste regleras. Enkelt förklarat: äger du ett hus i Stockholm och har några barn i familjen så kan du under sommaren tvingas att sänka temperaturen under varma dagar – samtidigt som du ökar på ventilation och kanske även tvingas använda fläktar (eller skapa korsdrag).

Under de dagar på sommaren då solen inte lyser så tvingas du höja temperaturen. Det här påverkar energiräkningen negativt. Dessutom så kan du under vintern se att värmen har en förmåga att försvinna ut och att det – trots att du håller en hög temperatur – ändå upplever kyla inomhus. Det är inget ovanligt problem, men däremot så finns det några alternativ som kan fungera som lösning.

“ Markiser är ett väldigt bra solskydd. Dagens modeller klarar av vårt svenska klimat bättre och då de dessutom ger huset ett lyxigare intryck så tycker vi att det är solskydd med väldigt många uppsidor “

Ett gott exempel på ett sådant alternativ handlar om att investera i markiser i Stockholm. Markiser är primärt ett väldigt bra solskydd. Lyser det starkt från solen utanför så kommer dina markiser att hålla skydda och skänka svalka till insidan av huset i Stockholm. Det fina är att dagens markiser inte enbart handlar om den korgmodell som förr var vanligast; numera så finns det modeller som går att reglera från in- till utfällt läge på nolltid. Under kalla dagar så har markiser väldigt fina isolerande egenskaper som gör att varm luft stannar inomhus medan kall luft blir kvar på insidan.

Här ska vi dock tillägga att det stora problemet förmodligen inte handlar om markiser; upplever du att du har en högre uppvärmningskostnad så är det dina fönster som behöver ses över. Fönster som släpper in väldigt mycket kall luft och låter varm åka ut måste repareras/bytas ut – där spelar markiser en marginell roll.

Bättre hållbarhet hos dagens markiser

Det många pekar på gällande en svaghet hos markiser handlar om hållbarheten och visst – det finns viss fog för denna åsikt. Men, till stor del så grundar sig denna skeptiska hållning på gårdagens markiser. De var helt enkelt inte tillverkade för vårt svenska klimat och på grund av det så höll de heller inte måttet. Det man kan säga om dagens markiser är att de är framtagna även för att klara av kalla dagar, regn och snö – det gäller både duken och mekaniken. Du kan alltså räkna med att markiser idag är en säker investering.

Den stora fördelen ligger i det estetiska

Om man jämför markiser med andra solskydd som exempelvis persienner och solfilm så finns en avgörande skillnad i favör till markiser: de är betydligt vackrare. Faktum är att markiser på ett tydligt sätt kan förändra hela husets karaktär och lyfta hela intrycket av ett sådant. Det är således ett ganska prisvärt sätt att både få ett vackrare hus i Stockholm och på köpet få bort de problem man har gällande sin inomhusmiljö.

Och: har man markiser monterade ovanför sina fönster så kan man fortfarande se ut – jämför det med persienner och ni har ytterligare en starkt fördel till varför detta solskydd är en bättre lösning.

Barnbloggen

Hur ska man måla i barnrummet?

Det är ett stort steg för ett barn att få ett eget rum. Ett steg som kan vara både skrämmande, spännande och utmanande. Det kan vara svårt att få ditt barn att exempelvis sova i sitt eget rum under den första tiden – men du kommer att se att det stegvis vågar sig längre och längre in; leker mer där under dagar/kvällar och så småningom så kommer barnet i fråga att sluta sina ögon i sin egen säng och i sitt eget rum.

Hur ska man då förenkla processen? Hur kan man göra ett rum mer tilltalande för ett barn och hur får man ett barn att känna att rummet i fråga är sitt eget? Vi tänkte rada upp några tips som gäller både färger, inredning och mer generella tips.

“ Fuska inte med exempelvis målning bara för att det är ett barnrum. Var noggrann med grundarbetet och om du saknar tid: anlita en målare i Stockholm. Det är en klar investering “

Det vi vill trycka på innan är att du inte ska fuska. Ska du exempelvis måla om i ditt barnrum i er lägenhet i Stockholm så bör du agera på samma sätt som en målare. noggrannhet är ett måste; fuska inte med slipning, spackling, tvätt och täckning av golv och tak. Att det är ett barnrum ursäktar definitivt inte ett fuskjobb.

Om du saknar kunskap så kanske det kan vara läge att anlita en riktig målare. Dyrt? Nej, inte om du tar in fler offerter från flera målare i Stockholm, ställer dessa mot varandra och väljer en målare som erbjuder tjänster i er prisklass. dessutom: glöm inte rot-avdraget: en målare kan, förutsatt att ni är berättigade, ge er en statligt sanktionerad rabatt på 30% av den totala arbetskostnaden. Det gör skillnad. Läs mer här.

Här kommer några tankar om barnrummet

 • Låt barnet vara med och bestämma. Det är ditt barns rum och det är således ditt barn som ska trivas. Låt barnet vara med och bestämma. Visst, det kanske inte finns samma uppenbara stilkänsla som hos en vuxen – men det är på gott och ont. En knallgul färg (som barnet vill ha) kanske kan målas på en byrå och därefter matchas mot en ljusare nyans på väggen? Ett barn har kanske inte samma känsla – men det är å andra sidan opåverkat av vad som “gäller”. Något som skapar överraskande bra resultat.
 • Slitstark tapet. Istället för att måla så kanske en tapet kan vara ett alternativ i någon del av rummet? En målare kan bistå med både tapetsering och val av tapeter som klarar av lite vildare lek. Fördelen är att tapeter går att välja i massor av strukturer, mönster och färger.  
 • Kreativitet och struktur. Här måste du som förälder hitta en balans mellan lek och mellan arbete. dels så ska det finnas en uttalad plats för läxläsning och dels så måste det finnas utrymme för lek – och alla leksaker. Förvaring är ett måste; rummet ska vara lätt att städa och ditt barn ska kunna hjälpa till att plocka undan. Platsbyggda lösningar är ofta väldigt bra alternativ – särskilt om du, som många andra, har ett begränsat utrymme att arbeta med.
 • Måla taket? Ett målat tak ger ofta en mer lyxig känsla och det brukar dessutom skapa harmoni. Du kanske kan måla taket i mörk färg och därefter måla dit små stjärnor – gärna efter stjärnbilder – som ditt barn kan ligga och titta på innan det somnar? Dock: här bör du definitivt anlita en målare. Takmålning är svårt.