Barnbloggen

Planera din renovering för barnens skull

Många kastar sig huvudstupa in i olika projekt i syfte att få ett finare hem. I grunden så är detta naturligtvis bra, har man kunskapen och tiden så är en renovering något som ger mersmak, som höjer livskvaliteten och som ger mer värde till bostaden. Det finns dock en risk i detta; en risk som många tvingats se i vitögat: att man saknar den tid som krävs för att hinna med den renovering man påbörjat.

Vi kan säga att du står inför att renovera ditt badrum i Stockholm och att du kastar dig rakt in i detta. Du river ut allt kakel, du har fixat allt material och du är riktigt laddad för att förverkliga de drömmar om ett nytt, fräscht badrum som du och din familj alltid haft. Det som sker är dock att du A) de facto har en familj med allt vad det innebär; barnen ska köras till skola och till olika aktiviteter, du ska handla, laga mat och du ska hinna med allt annat B) du har ett heltidsjobb och det innebär att den tid du kan lägga på renoveringen är ytterst begränsad.

Två faror finns i detta. Antingen så fuskar du dig genom projektet. Du vill, helt enkelt, bli färdig någon gång och tar genvägar vid varenda litet hörn. Eller också så ger du upp och låter tiden gå. En renovering är alltid roligare till en början; då det väl börjar ta emot lite så ger många upp. Och: man börjar då på ett annat projekt istället – något som förvandlar hela bostaden till en arbetsplats.

Det är också dit vi vill komma. Vi nämnde att du har en familj i Stockholm och att det till syvende och sist är de som får lida för att du tagit dig vatten över huvudet. Att bo i ett byggkaos går under en viss tid – drar det ut på tiden och börjar närma sig ett halvår så är det allt annat än godkänt. Man måste lära sig att ta ett steg tillbaka, göra en realistisk planering och – framförallt – ta hjälp där det behövs.

Anlita en rörmokare och välj delad entreprenad

Vi har all förståelse för att man vill göra saker och ting på egen hand. Det ger en bättre självkänsla och det föder en stolthet. Men behöver man verkligen göra allting? Vi anser att delad entreprenad är en bra utgångspunkt för privatpersoner som vill renovera. Du kan – vid denna badrumsrenovering – göra vissa saker på egen hand medan du anlitar yrkesmän – rörmokare och elektriker – för andra moment. Det här har några fördelar och om vi snabbt går igenom några enligt följande:

 • Du får kvalitet. I Sverige så uppgår den årliga kostnaden för att korrigera vattenskador till hisnande 10 miljarder kronor. Inte sällan så handlar det om att man som privatperson valt bort en rörmokare och gjort jobbet själv. Väljer du att anlita en rörmokare för din badrumsrenovering så kan du vara trygg med att allting sker enligt konstens alla regler – från dragning av vatten och avlopp till rena installationer. Rörmokare bör du anlita – en behörig elektriker måste du låta sköta allt som har med el att göra; även exempelvis golvvärme. Det är viktigt att poängtera.
 • Du får energi Om du ser att din rörmokare blivit klar med sitt så kommer du att få energi att göra det som, så att säga, är framdukat på ditt bord. Detsamma om din rörmokare väntar in något som du måste slutföra. En slags positiv stress föds i och med detta och skyndar – på ett positivt sätt – på projektet.

Det här är ett gott exempel på hur man kan planera en renovering på ett bättre sätt. Man gör det man själv klarar av och man tar in hjälp där det behövs. Det underlättar, snabbar på och gör att barn- och familj inte lider i onödan. Belöningen kommer snabbare och i form av en säker renovering dessutom.

Barnbloggen

Förändringar på gång om skyddade boenden för barnfamiljer

Hittills har det varit ganska så svårt när det kommer till barn som har varit, eller är utsatta för våld i sin familj. Barnminister Åsa Regnér (s) har insett (hoppas vi) att barn är särskilt utsatta när det kommer till familjer där våld dominerar barnens vardag. Och det behöver inte bara vara att barnet självt är utsatt för våldet, det kan vara bara mannen eller kvinnan som utsatt, men våldet påverkar barnet nästan lika mycket som om det var barnet självt som utsattes för våldet.

Utredning har gjorts om utsatt barn

Därför har Regnér tillsatt en utredning om ett utökat skydd av barn som växer upp i våldsutsatta miljöer. Nu är utredningen klar och regeringens utredare som heter Fredrik Lundh Sammeli har föreslagit ett förstärkt skydd för barnen. Han konstaterar att så många som cirka 3.000 barn bor i olika skyddade boenden, men har redan innan flytten vistats i en lång tid med våld.

Stora skillnader mellan kommuner

Problemet är, enligt regeringens egen utredning, att det finns stora skillnader i handläggningen av barn som behöver skyddat boende mellan kommunerna. Det blir som en rysk roulette om barnfamiljer som upplever våld i sitt hem, får någon hjälp alls att komma ur hemmet med våld, eller om de måste bo kvar med en våldsam familjemedlem. Om till exempel en kvinna blir utsatt för våld, blir det svårt för barn som följer med i flytten till ett skyddat boende att få den stöd och hjälp som de behöver under skolgången och för att få hjälp eller sjukvård.

Det som alltså är utredarens förslag är att

 • Det ska bli inskrivet i socialtjänstlagen att alla som är utsatta för våld får skyddat boende, vilket skulle i så fall ge att kommunerna blir så illa tvungna att ge hjälp till skyddat boende.
 • Det ska bli obligatoriskt för socialnämnden att följa upp vården av barn och ungdomar och se till att barnen får rätt till skolgång och hälsa- och sjukvård
 • Det måste finnas krav på att kvaliteten är tillräckligt hög på de skyddande boende som erbjuds den våldsutsatta familjen och att det ska krävas att boendet som erbjuds familjen har tillräcklig kompetens, bemanning och tillstånd för att bedriva boende.
 • De som jobbar med skyddade boenden och som tar emot barn måste kunna visa att de inte är dömda för något brott, innan de får anställning och jobba med det

Det viktiga är att en barnfamilj som har utsatts för våld eller övergrepp får skydd, hjälp, nytt boende men även ett psykologiskt stöd för att komma ur sin våldsamma situation

Barnbloggen

Asfalt – tåligt och flexibelt

Vi är omgivna av asfalt, inte minst i Stockholm. Bara i Stockholms innerstad är de drygt 1000 gatorna belagda med uppåt 35 mil asfalt. Asfalt som klarar tyngden av de tusentals fordon som dagligen fraktar varor och människor ut och in genom tullarna.

Det är mindre än 150 år sedan den första gatan i Stockholm asfalterades, men på den tiden har det hunnit hända mycket, precis som med samhället i stort. På många sätt kan man säga att asfalten möjliggjort stora delar av vår moderna historia, med den rörlighet och handel som den bokstavligen lagt grunden för. Idag är det en självklarhet att en ny väg ska asfalteras.

Lite historia

Faktiskt finns belägg för att asfalt använts som beläggning på vägar långt tillbaka i forntiden. I Bagdad på 700-talet f.Kr gjorde den rika tillgången på olja att man kom på ett sätt att blanda den med smågrus och få asfalt, som användes till att belägga vissa gator. Sedan har asfalten sporadiskt dykt upp genom historien. Den första gatan i Stockholm som asfalterades var Stora Nygatan, och året var 1876.

Det material som kom att användas för att klara den alltmer tunga stadstrafiken i början av 1900-talet var dock inte asfalt, utan gatsten. Kullerstensgatorna blev ett allt vanligare inslag på Stockholms gator (och är det i viss mån fortfarande, framför allt i Gamla Stan), och först på 50-talet började man på allvar asfaltera Stockholms gator.

Vad är asfalt?

Asfalt består av krossad sten som hålls ihop ihop av ett bindmedel. Fram till på 1970-talet användes tjära som bindmedel, precis som det gjort ända sedan perserna använde det på Bagdads gator. Numera används bitumen (som uttalas med betoning på u:et) som är ett bindmedel bestående av kolväten och framställs ur petroleum. Bitumen gör asfalten hållbar men också flexibel. Ju varmare det är, desto mjukare blir asfalten och i varma länder används en hårdare form av bitumen än i Sverige, eftersom vägarna annars blir för mjuk och det bildas hjulspår. Den asfalt vi använder i Sverige är anpassad till vårt klimat.

Användningen av bitumen har gjort asfalten mer miljövänlig, till skillnad från den variant med tjära som användes tidigare och som avgav miljö- och hälsofarliga kolväteämnen. Numera avges knappt några skadliga ämnen vid vägbeläggning med asfalt, och det mesta av det om utsöndras fångas upp med filter i maskinerna.

Hur asfalterar man en väg?

Som med mycken annan form av ytbehandling är ett noggrant underarbete av största vikt vid för att en asfaltering ska bli lyckad. En duktig asfaltsläggare ägnar största delen av tiden till underarbetet. Man börjar med schaktning och packar småsten med vält för att få en tät och jämn yta. Därefter lägger man ett materialavskiljande lager av till exempel geotextil, som hindrar fukt från att tränga upp. Efter det läggs ett grundlager, som kan bestå av asfalt. Eftersom asfalt är 100% återvinningsbart används ofta återvunnen, korsad asfalt som förstärkningslager under ytskiktet.

Därefter läggs asfalten ut. Nuförtiden sköts det mesta av asfalteringsmaskinen, men det är mycket viktigt att asfalten läggs ut i ett långsamt, jämnt tempo. Varma dagar kan temperaturerna vid asfaltering nå upp till 50-60ºC, vilket så klart ställer hårda krav på den som arbetar med asfaltering. Precis som med betong krävs att ytan lämnas orörd, minst några dagar men helst en vecka innan trafik tillåts på vägen.

Vägunderhåll

Man brukar räkna med att på en tungt trafikerad väg kommer ett nytt asfaltslager behöva läggas vart 6:e till vart 10:e år. På ytor där trafik inte förekommer, som till exempel innergårdar och skolgårdar, räcker det med att asfalten byts ut vart 20:e år ungefär.

Barnbloggen

Olika typer av städtjänster i Sollentuna

Att anlita ett städföretag för att få hjälp med städningen är något som blir allt mer populärt. I Sollentuna bor man ett stenkast från storstaden med allt som lockar och många här pendlar till och från jobbet, något som tar tid från hushållssysslorna.

Förutom det alltmer hektiska livet spelar även priset en stor roll; sedan RUT-avdraget infördes har det helt enkelt blivit mycket billigare att anlita städhjälp. Numera är det inte bara flyttstädning man unnar sig, att anlita hemstädning har blivit alltmer populärt, inte minst i Sollentuna.

Många fördelar

Det finns mycket att vinna på att anlita städhjälp. Man vårdar och minskar slitaget på sin bostad genom regelbunden städning. Har man någon som hjälper en får man tid över till annat, till exempel att koppla av i vardagsstressen, något som har stor betydelse för hälsan. En annan detalj som många kanske inte tänker på är att man faktiskt slipper kostnaderna för städprodukter, något som ofta kan bli ganska mycket pengar på ett år om man ska köpa in själv. Anlitar man ett städföretag ingår så klart allt städmaterial och tas med av städarna när de kommer och går.

Det finns lite olika typer av städhjälp, de flesta städfirmor brukar erbjuda alla tänkbara former av städning, inklusive kontorsstädning, vissa specialiserar sig på exempelvis hemstädning eller flyttstädning. Här i Sollentuna finns många mindre och mellanstora städfirmor som åtar sig regelbunden hemstädning eller andra typer av städinsatser. Normalpriset för en hemstädning i Sollentuna efter RUT-avdrag brukar ligga på mindre än 500 kronor, så det är definitivt värt att prova på.

Hemstädning

I en hemstädning ingår de städuppgifter man brukar sköta själv vid en veckostädning, till exempel dammsugning, moppning och normal rengöring av kök och badrum. Många städfirmor erbjuder abonnemang på hemstädning och som kund väljer man då hur ofta man vill ha hjälp med städningen. Det vanligaste är att man tar hjälp ungefär varannan vecka eller någon gång i månaden, men man kan så klart även få hjälp med städningen oftare än så. En hemstädning varannan vecka brukar dock räcka för att hålla ordning på torpet, om man är någorlunda noga med att plocka undan efter sig.

Storstädning

Någon gång då och då kan det vara bra att beställa en storstädning. Då görs en grundligare rengöring av hemmet och även dolda ytor städas, som till exempel ovanpå bokhyllor och inuti skåp och vitvaror. Har man en regelbunden hemstädning brukar det räcka med en storstädning ett par gånger om året för att hålla bostaden i gott skick.

Det är en skön känsla att komma hem till ett riktigt städat hem, och en storstädning är definitivt något man ska unna sig då och då.

Fönsterputsning

Fönsterputsning är ganska tidskrävande och ingår normalt inte i en hemstädning eller storstädning. Dock bör man låta putsa sina fönster en eller ett par gånger varje år, inte minst för den fräscha känslan som rena fönster ger. Att titta ut genom nyputsade fönster ger dig garanterat ett nytt perspektiv på tillvaron.

Flyttstädning

Flyttstädningen är den mest grundliga städningen av alla, och förutsätter att bostaden är helt tom. De flesta som flyttar väljer numera att anlita en städfirma för flyttstädningen. Man slipper då ett tungt och arbetskrävande arbetsmoment mitt i den värsta flyttstressen och undviker dessutom risken att städningen underkänns av den som flyttar in, något som kan leda till att du blir tvungen att göra om städningen.

Kontakta en städfirma i Sollentuna idag för att få hjälp med hemstädning eller andra typer av städtjänster, du kommer inte att ångra dig, här kan du kontakta en som är bra: hemstädningsollentuna.com

Barnbloggen

Markiser ger ett behagligare inomhusklimat

Många upplever att den miljö de vistas i inte är tillräckligt tillfredsställande och är något som hela hela tiden måste regleras. Enkelt förklarat: äger du ett hus i Stockholm och har några barn i familjen så kan du under sommaren tvingas att sänka temperaturen under varma dagar – samtidigt som du ökar på ventilation och kanske även tvingas använda fläktar (eller skapa korsdrag).

Under de dagar på sommaren då solen inte lyser så tvingas du höja temperaturen. Det här påverkar energiräkningen negativt. Dessutom så kan du under vintern se att värmen har en förmåga att försvinna ut och att det – trots att du håller en hög temperatur – ändå upplever kyla inomhus. Det är inget ovanligt problem, men däremot så finns det några alternativ som kan fungera som lösning.

“ Markiser är ett väldigt bra solskydd. Dagens modeller klarar av vårt svenska klimat bättre och då de dessutom ger huset ett lyxigare intryck så tycker vi att det är solskydd med väldigt många uppsidor “

Ett gott exempel på ett sådant alternativ handlar om att investera i markiser i Stockholm. Markiser är primärt ett väldigt bra solskydd. Lyser det starkt från solen utanför så kommer dina markiser att hålla skydda och skänka svalka till insidan av huset i Stockholm. Det fina är att dagens markiser inte enbart handlar om den korgmodell som förr var vanligast; numera så finns det modeller som går att reglera från in- till utfällt läge på nolltid. Under kalla dagar så har markiser väldigt fina isolerande egenskaper som gör att varm luft stannar inomhus medan kall luft blir kvar på insidan.

Här ska vi dock tillägga att det stora problemet förmodligen inte handlar om markiser; upplever du att du har en högre uppvärmningskostnad så är det dina fönster som behöver ses över. Fönster som släpper in väldigt mycket kall luft och låter varm åka ut måste repareras/bytas ut – där spelar markiser en marginell roll.

Bättre hållbarhet hos dagens markiser

Det många pekar på gällande en svaghet hos markiser handlar om hållbarheten och visst – det finns viss fog för denna åsikt. Men, till stor del så grundar sig denna skeptiska hållning på gårdagens markiser. De var helt enkelt inte tillverkade för vårt svenska klimat och på grund av det så höll de heller inte måttet. Det man kan säga om dagens markiser är att de är framtagna även för att klara av kalla dagar, regn och snö – det gäller både duken och mekaniken. Du kan alltså räkna med att markiser idag är en säker investering.

Den stora fördelen ligger i det estetiska

Om man jämför markiser med andra solskydd som exempelvis persienner och solfilm så finns en avgörande skillnad i favör till markiser: de är betydligt vackrare. Faktum är att markiser på ett tydligt sätt kan förändra hela husets karaktär och lyfta hela intrycket av ett sådant. Det är således ett ganska prisvärt sätt att både få ett vackrare hus i Stockholm och på köpet få bort de problem man har gällande sin inomhusmiljö.

Och: har man markiser monterade ovanför sina fönster så kan man fortfarande se ut – jämför det med persienner och ni har ytterligare en starkt fördel till varför detta solskydd är en bättre lösning.

Barnbloggen

Hur ska man måla i barnrummet?

Det är ett stort steg för ett barn att få ett eget rum. Ett steg som kan vara både skrämmande, spännande och utmanande. Det kan vara svårt att få ditt barn att exempelvis sova i sitt eget rum under den första tiden – men du kommer att se att det stegvis vågar sig längre och längre in; leker mer där under dagar/kvällar och så småningom så kommer barnet i fråga att sluta sina ögon i sin egen säng och i sitt eget rum.

Hur ska man då förenkla processen? Hur kan man göra ett rum mer tilltalande för ett barn och hur får man ett barn att känna att rummet i fråga är sitt eget? Vi tänkte rada upp några tips som gäller både färger, inredning och mer generella tips.

“ Fuska inte med exempelvis målning bara för att det är ett barnrum. Var noggrann med grundarbetet och om du saknar tid: anlita en målare i Stockholm. Det är en klar investering “

Det vi vill trycka på innan är att du inte ska fuska. Ska du exempelvis måla om i ditt barnrum i er lägenhet i Stockholm så bör du agera på samma sätt som en målare. noggrannhet är ett måste; fuska inte med slipning, spackling, tvätt och täckning av golv och tak. Att det är ett barnrum ursäktar definitivt inte ett fuskjobb.

Om du saknar kunskap så kanske det kan vara läge att anlita en riktig målare. Dyrt? Nej, inte om du tar in fler offerter från flera målare i Stockholm, ställer dessa mot varandra och väljer en målare som erbjuder tjänster i er prisklass. dessutom: glöm inte rot-avdraget: en målare kan, förutsatt att ni är berättigade, ge er en statligt sanktionerad rabatt på 30% av den totala arbetskostnaden. Det gör skillnad. Läs mer här.

Här kommer några tankar om barnrummet

 • Låt barnet vara med och bestämma. Det är ditt barns rum och det är således ditt barn som ska trivas. Låt barnet vara med och bestämma. Visst, det kanske inte finns samma uppenbara stilkänsla som hos en vuxen – men det är på gott och ont. En knallgul färg (som barnet vill ha) kanske kan målas på en byrå och därefter matchas mot en ljusare nyans på väggen? Ett barn har kanske inte samma känsla – men det är å andra sidan opåverkat av vad som “gäller”. Något som skapar överraskande bra resultat.
 • Slitstark tapet. Istället för att måla så kanske en tapet kan vara ett alternativ i någon del av rummet? En målare kan bistå med både tapetsering och val av tapeter som klarar av lite vildare lek. Fördelen är att tapeter går att välja i massor av strukturer, mönster och färger.  
 • Kreativitet och struktur. Här måste du som förälder hitta en balans mellan lek och mellan arbete. dels så ska det finnas en uttalad plats för läxläsning och dels så måste det finnas utrymme för lek – och alla leksaker. Förvaring är ett måste; rummet ska vara lätt att städa och ditt barn ska kunna hjälpa till att plocka undan. Platsbyggda lösningar är ofta väldigt bra alternativ – särskilt om du, som många andra, har ett begränsat utrymme att arbeta med.
 • Måla taket? Ett målat tak ger ofta en mer lyxig känsla och det brukar dessutom skapa harmoni. Du kanske kan måla taket i mörk färg och därefter måla dit små stjärnor – gärna efter stjärnbilder – som ditt barn kan ligga och titta på innan det somnar? Dock: här bör du definitivt anlita en målare. Takmålning är svårt.
Barnbloggen

Problem med sjukdomar i familjen?

För många barnfamiljer så blir sjukdomar en del av vardagen. Något som – utöver besvären som varje sjukdom för med sig – också påverkar ekonomin. Blir ett barn sjukt så stannar en förälder hemma och tappar därmed 20% av den normala inkomst den dagen skulle genererat. I vissa familjer så kan det vara så att barnet blir sjukt den ena dagen, går till förskolan nästa dag, bara för att återkomma med en ny sjukdom under kvällen. Förskolor kan vara rena smitthärden och vissa barn är betydligt mer mottagliga för bakterier och baciller än andra.

I vissa fall dock så kan man inte enbart peka finger och svära åt förskolan i fråga; det kan även finnas saker i det egna hemmet som påverkar barnens hälsa negativt och som gör att de dels blir sjuka och dels också försvagar deras immunförsvar.

Hur ser det ut i ert hem egentligen? I många fall så finns det saker att förbättra och ett av de områden som man som förälder kan rikta sina ögon mot gäller taket. Eller rättare sagt: anlita en takläggare och låt denne inspektera vilken status taket egentligen håller. Ett otätt tak skapar nämligen drag och det är något som i sin tur kan leda till återkommande förkylningar hos barnen. Ett dragit klimat är allt annat än hälsosamt och här kan den takläggare du anlitar göra en stor skillnad – antingen genom att reparera eller helt byta ut taket i fråga.

Anlita en takläggare i Stockholm

Två områden kan primärt skapa drag i ett boende: fönster och taket, Båda har gemensamma nämnare i att sjukdomar lätt kan uppstå och att det dessutom kan påverka kostnaden sett till uppvärmning. Som förälder så finns det alltså även ekonomisk incitament till varför man ska anlita en takläggare och byta – eller reparera – sitt tak i Stockholm.

Korrigerar en takläggare läckaget så stannar den varma luften inomhus, den kalla stängs ute och därmed så minskar kostnaden för uppvärmning och detta samtidigt som barnen blir mindre benägna att bli förkylda.

Astma och olika allergier kan också spåras till läckande tak. Kommer det in fukt så kan detta leda till både vatten och mögelskador; det senare kan definitivt skapa problem för barn och deras luftvägar. Vi skulle således säga att en takläggare kan vara värd att ringa om du upplever att barnen är sjuka utan anledning, att uppvärmningskostnaden plötsligt stiger eller att du upplever att klimatet i huset i Stockholm försämras.

Här kan du läsa mer om tak och takläggning.

Barnbloggen

Svårt att flytta med barn inblandade

En flytt tar väldigt lång tid att genomföra. Här talar vi inte enbart om den helg då den mer fysiska biten sätts på sin spets – nej, vi menar att hela veckan innan också är väldigt ansträngande. Du måste packa, du måste planera allt – hyra bil, adressändra, kontakta kompisar för hjälp och så vidare – och du måste, helt enkelt, förbereda allting så att du verkligen ger dig själv chansen att hinna under den helg du har till ditt förfogande.

Det må vara svårt att klara detta på egen hand eller i ett förhållande – men adderar man barn i ekvationen så blir det hela i stort sett omöjligt. Barn är underbara – men de kräver ständig omsorg och viss övervakning. Att ha barn och samtidigt flytta gör att två händer försvinner och där den ene föräldern får dra det tyngsta lasset. Som en flytt i exempelvis Stockholm ser ut idag så handlar en sådan om en extrem press och stress; inte minst då trafiken kan ställa till en hel del besvär. Att då – i flyttbilen – ha ett- eller flera barn som skriker och busar kan förvandla även den person med ett stoisk lugn till en tickande bomb.

Ingen barnvakt? Ta professionell hjälp med flyttstädning

Rekommendationen är alltså primärt att man har en barnvakt under tiden då flytten ska ske. i och med att många som bor i Stockholm är inflyttade så kanske den möjligheten inte finns – man kanske inte kan ringa mormor/farmor – och då kommer ett annat alternativ: nämligen att ta professionell hjälp. Åtminstone med ett av de alla moment som följer med en flytt. Antingen så tar man hjälp med flyttdelen – packning, bärande, inflyttning och transport – eller också med sin flyttstädning.

Just det senare – en flyttstädning – är egentligen det jobbigaste. Du har packat, du har burit, du har transporterat och du har börjat inflyttningen; att då tvingas tillbaka för en jobbig flyttstädning – då du redan är fysiskt utpumpad – blir för många övermäktigt.

Fördelar med en professionell flyttstädning

Vi skulle säga att det finns väldigt många fördelar med att ta hjälp just med sin flyttstädning och några av de mest solklara ser ut som följer:

 • Dina barn kan acklimatiseras till den nya bostaden. En flytt kan vara traumatisk för ett barn – men den är också väldigt spännande. Genom att ta hjälp med flyttstädning så kan barnen bekanta sig med den nya bostaden och området lite snabbare.
 • Det är inte så dyrt. Dels så kan du kontakta flera städföretag i Stockholm och därigenom få fram ett bättre pris. Dels så inkluderas en flyttstädning i Rut-avdraget – är du berättigad till detta så kan du dra av 30% av den totala arbetskostnaden med ett tak om 25.000 kronor per person. Är ni två föräldrar så har ni alltså 50.000 kronor att röra er under.
 • Du slipper. Den stora fördelen är att du slipper städa själv. en flyttstädning är en städning av de luxe-modell där precis allt ska städas och rengöras. Man får räkna med en dags jobb. Genom professionell städhjälp kan fokus istället läggas där det hör hemma: på att komma på plats i den nya bostaden.
Barnbloggen

Hur lång tid tar en vårdnadstvist?

Många som står i begrepp att bli inblandade i en vårdnadstvist undrar hur lång tid det kommer att ta. Svaret är att det kan se väldigt olika ut och att det heller inte är det som man bör lägga störst vikt vid att tänka på. Hur vårdnadstvisten faller ut och vad det får för konsekvenser för ens barn är så klart det viktigaste, och med tanke på processens allvarliga natur kan det vara bra att låta den ta sin tid. Som förälder får en vårdnadstvist också en att reflektera kring sitt föräldraskap, vilket bara är en bra sak och dessutom kan få en att ändra uppfattning under tidens gång.

Med det sagt kan en sak slås fast: en vårdnadstvist tar nästan alltid mer än ett år, från det att en förälder bestämmer sig för att hen vill ha ensam vårdnad till att rätten fäller domen. Bestämmer sig föräldrarna för en egen överenskommelse efter samtal hos familjerätten behöver ärendet inte tas upp i rätten utan kan klaras av på några månader. Om en förälder vill överklaga tingsrättens beslut kan det å andra sidan ta ytterligare något halvår innan hovrätten dömt i ärendet.

Familjerätten

Föräldrar som inte kommer överens om vårdnaden erbjud hjälp hos familjerätten i kommunen. Föräldrarna samtalar då med en socialsekreterare och försöker komma överens utan att gå till domstol. Socialsekreterarens roll är att medla och försöka få parterna att se saken ur den andres synvinkel, men också att beskriva hur en vårdnadstvist gå till och i viss mening försöka avskräcka föräldrarna från att ta ärendet till domstol.

Samarbetssamtalen pågår tills föräldrarna är överens eller tills det är uppenbart att de inte kommer att komma överens och väljer att avsluta samtalen.

Tidsåtgång: 1-3 månader.

Stämningsansökan

Den förälder som vill ha ensam vårdnad lämnar därefter in en stämningsansökan mot den andra föräldern till tingsrätten. Ärendet blir då ett tvistemål i domstol som rätten har att döma i.

Tidsåtgång: ca två veckor

Utredning

Det första tingsrätten gör när den fått in en stämningsansökan är att kalla till en så kallad muntlig förberedelse, ett möte med båda parterna där rätten försöker få parterna att komma överens utan vidare förhandlingar.

Misslyckas det tar rätten ett interimistiskt, tillfälligt, beslut om vårdnaden i väntan på rättegången. Därefter  ger man socialtjänsten i uppdrag att utföra en vårdnadsutredning som ska ligga till grund för beslutet. Vårdnadsutredningen görs noggrant och syftar till at tutreda familjesituationen. Sekreterarna intervjuar all aparter, även barnet samt närstående till familjen.

Tidsåtgång: 2-6 månader

Rättegång

När tingsrätten tagit del av utredningen kallar man till huvudförhandling, rättegång. Här hörs alla parter, representerade av sina juridiska ombud. Det kan kräva flera tillfälle innan rätten anser sig ha gjort en fullgod bild av situationen och det är inte vanligt att en huvudförhandling tar upp till ett år.

Tidsåtgång: 6-12 månader

Överklagan

Väljer någon av parterna dessutom att överklaga beslutet till hovrätten förlängs så klart processen. Dock går huvudförhandlingarna i hovrätten fortare, eftersom underlag finns i forma av vårdnadsutredning och dom från tingsrätten.

Barnbloggen

Garage – alternativa användningsområden

Bakom Stockholms garageportar döljer sig mycket mer än bilar. Faktum är att det är mycket vanligt att garage runtom i Stockholm med tiden utvecklas till något mer eller något annat än just en förvaringsplats för bilarna. I värsta fall blir det en trist förvaringsyta där saker som inte får plats i huset göms undan. Eller så har man i en svag stund godkänt att en släkting kan ställa av halva sitt bohag där efter att ha flytta till ett mindre hus.

Men med lite fantasi och en del arbete går det ju att göra praktiskt taget vad som helst med ett garage. El är oftast redan indraget och vatten och avlopp kan fixas. Är det inte redan uppvärmt kan även det ordnas lätt. Så ring släktingen och be att hen fixar ett Shurgardförråd, och låt bilen stå kvar på uppfarten, för nu ska det bli ordning och reda av i garaget.

Garageportar som funkar

En första sak tänka på när man vill utnyttja garaget till något annat än bilparkering är att installera en garageport som inte tar någon plats inåt. Till exempel en takskjutport, som rullas upp i taket som en jalusi. Det är också viktigt att garageporten har ett lågt u-värde, dvs att den isolerar bra. Portar av stål med isolering är at föredra. Ska rummet användas som bostad, och det går att komma åt garaget från huset, är det bäst att sätta igen garageöppningen helt, men annars är en garageport mycket praktisk att ha kvar för att enkelt kunna flytta saker in och ut. Några sådana kan du kika på här.

Replokal/Musikstudio

Den musikintresserade ser naturligtvis chansen att inreda garaget till en replokal eller musikstudio. Många band har startat sina karriärer i garage och har man musikälskande barn är det ett paradis för dem att ha tillgång till en fullt utrustad replokal och inspelningsutrustning. Att repa med ett band i ett garage kan bli högljutt, se därför till att isolera väggarna lite extra och finns det fönster bör de vara treglas. När bandet ska på turné är det smidigt att svänga upp garageporten och lasta ut grejerna till turnébussen.

Hobbyrum/Verkstad

Den klassiska lösningen i Stockholm, och hela Sverige med för den delen, och det antagligen vanligaste användningsområdet för garage, bilförvaring inräknat. Här får alla verktyg, snickerimaskiner och arbetsbänkar plats för att kunna bygga i princip vad som helst. Vill man bygga upp en gigantisk modelljärnväg finns ingen bättre plats än garaget, likaså om man vill ha en verkstad för att meka med cyklar eller elektronikutrustning, eller varför inte sätta in en gammal vävstol och börja väva mattor? Det är intresset hos familjemedlemmarna som styr, och ett garage är ofta tillräckligt stort för att alla ska få plats.

Gym

Den moderna hobbyn, att gymma, är naturligtvis idealisk att utöva i ett garage. Här är det viktigt med ventilationen, eftersom gymverksamhet genererar en del värme. Har man platsen sätter man så klart in ett bastuskåp och en duschkabin så är träningslyckan fulländad.

Extrarum

Om man kommer åt garaget från huset kan man faktiskt sätta igen garageporten och inreda garaget till ett extra sov- eller lekrum. Perfekt för dem som har ett nästan vuxet barn eller många små som gill ar att leka vilt. Är väggarna tunna kan man isolera och sätta upp träpanel eller gipsplattor och tapet. Golvet kläs med fördel med en modern heltäckningsmatta, eller keramikplattor med golvvärme under. Det behövs inget bygglov för att inreda garaget som bostad, eftersom garage i sig redan räknas som boendeyta. Antagligen det alternativ som höjer värdet på huset mest.